מועדי ישיבות מועצת העיר

ישיבות המועצה מן המניין מתקיימות ביום רביעי הראשון של השבוע  להלן התאריכים הצפויים :

 תאריך שעת התחלה שעת סיום  מספר   הערות
הודעות, עדכונים, סדר יום  וישיבות שלא מן המניין יפורסמו בלוח המבזקים לקראת  מועד הישיבה.
לפרוטוקולים וקבצי וידאו/שמע לחצו כאן