תקציב העירייה

תקציב העירייה המאושר לשנת 2018  - 1,818,840,000 ₪.

ספר תקציב 2018
     
קובץ תקציב 2018 

פירוט הוצאות  לפי סעיפים תקציביים  2018
פירוט הכנסות  לפי סעיפים תקציביים 2018

ניתוח תקציב 2018 

תקציר תקציב  2018 

עדכון משרות ותקנים 2018

המידע על תקציב  2017  מאושר ותקציב 2016 סופי  מוצג בתוך ספר התקציב והלוחות  של 2018.