תקציב העירייה

בהתאם לשינויים בתקציב העירייה המאושר לשנת 2016 התקציב  הוגדל ב-535,000 ₪ ויעמוד ע"ס 1,600,449,000 ₪.
ספר תקציב 2016
קובץ תקציב 2016 
פירוט הוצאות והכנסות  לפי סעיפים תקציביים
ניתוח תקציב 2016 
תקציר תקציב  2016

בהתאם לשינויים בתקציב העירייה המאושר ל 2015 התקציב הופחת ב-  200 אש"ח ויעמוד  ע"ס של 1,566,666 אש"ח.
ספר תקציב 2015 

קובץ תקציב   2015