דוח מבקרת העירייה מס' 35 לשנת 2014

דוח הביקורת כולל מגוון ביקורות שנערכו בהתאם לתכנית העבודה השנתית, מיוזמת הביקורת ובעקבות פניות של ראש העירייה והוועדה לענייני ביקורת. בסוף הדוח נכללות גם תוצאות המעקב אחר יישום המלצות ותיקון ליקויים מדוחות ביקורת קודמים.
דוח מבקר העירייה אינו מאפיין את כלל פעולות העירייה, אלא את הפעילות בנושאים שנבדקו בלבד.
לנגד עיני הביקורת עמדו יעדים של חיסכון והתייעלות, התחשבות ברמת הסיכונים בתחומים השונים של תפקוד העירייה, התמקצעות ואיכות שירות, תוך מתן דגש למטרה שהיא קידום התרבות הארגונית המבוססת על שמירת החוק, מינהל תקין, טוהר מידות ושיפור השירות.
קיום דיונים על ממצאי והמלצות הביקורת ומעקב שוטף אחר יישום ההחלטות באמצעות הצוות לתיקון ליקויים בראשו עומד המנכ"ל, תורמים לשיפור התפקוד והניהול בעירייה ולניצול יעיל של עבודת הביקורת.
הנחיות המנכ"ל לביצוע ההמלצות ניתנו בסמוך לסיום עבודת הביקורת וסייעו לשיפור האפקטיביות של הביקורת והתייעלות העירייה.
 

התייחסות ראש העירייה לדוח המבקר מס' 35  

הערות ראש העירייה לדוח מבקר העירייה לשנת 2014 
 

 מכתב המבקרת לראש העירייה  

מינהל ההנדסה
 ערבויות בנקאיות במינהל הנדסה
 מינהל כספים

 מתן הנחת נזקק בארנונה למגורים 

הנחות ופטורים בארנונה על נכסי מגורים

 תמיכות ספורט

 מינהל איכות הסביבה
 טיפול בפסולת בניין

פינוי אשפה מכלי אצירה

טיאוט רחובות - דוח מעקב

אגף פיתוח ותכנון נופי

בדיקת תלונה - צמחייה הפולשת לשטח ציבורי

מינהל לשילוב חברתי
הצעות מחיר

נספחים לדוח הצעות מחיר
מינהל חינוך
פעילויות בעלות אופי דתי

הרצאות - תרבות חרדית

בדיקת תלונה - חשש לניגוד עניינים

בדיקת תלונה - סגירת חטיבת ביניים
 מינהל שפ"ע
אבנים משתלבות
 יחידות עצמאיות

 אבטחת מידע והגנת הפרטיות

תאגידים עירוניים

 בטיחות בדרכים

 ביטול דוחות חנייה - דוח מעקב

 בדיקת תלונות - אכיפה וטיפול בעברות חנייה

בדיקת תלונה - התקשרות עם חברת הפקה

 דוחות מבקר המדינה

דוח מבקר המדינה בנושא "ניהול אירועים וחגיגות ברשויות מקומיות" - דוח מעקב

 דוח מבקר המדינה בנושא "העסקת יועצים" - דוח מעקב

בדיקת תלונות

פניות/תלונות ציבור שהתקבלו בלשכת מבקרת העירייה בשנת 2014 

יישום המלצות משנים קודמות
יישום ההמלצות ותיקון ליקויים
חקיקה רלוונטית
חקיקה בנושא ביקורת הפנימית בעירייה

                 מבקרת העירייה
        רחוב עין הקורא 26, ראשון לציון
טלפון:  03-9672832               פקס:  03-9672824
          03-9672823
          03-5341094