תקציב עיריית ראשון לציון לשנת 2013

להלן פירוט של הצעת התקציב של עיריית ראשון לציון לשנת  2013  ע"פ  נושאים:

כותרת                                                                                                                                                                            

דברי הסבר להצעת התקציב:

פרקי תקבולים-   2013             פרקי תשלומים-  2013                    טבלת ניתוח תקציב  - 2013

הכנסות 2013 -סופי

הוצאות  2013-סופי

קובץ משרות 2010-2013- סופי