ועדות חובה

  1. ועדת כספים:
      יו"ר - מר דב צור, ראש העירייה,            
      מרכז הועדה – גב' קרן ברק,  גזברית העירייה  טל' :9547051
      kerenba@rishonlezion.muni.il
2.  ועדת מכרזים:
     יו"ר - מר ישראל מוטעי
     מרכזת הועדה –  גב' אפרת פדידה  טל' : 9547241 
   
efratba@rishonlezion.muni.il
3. ועדת הנהלה
     יו"ר  - מר דב צור - ראה"ע
      מרכזת הועדה - גב' טובה סער
       tovas@rishonlezion.muni.il
4.  ועדת ביקורת:
     יו"ר - מר אסף דעבול 
     מרכזת הועדה – גב' אילנה ג'רלאדין   טל' 9547060 
      ilanaj@rishonlezion.muni.il
5.  ועדת חינוך :
     יו"ר - מר דב צור – ראה"ע                     
     מרכזת הועדה – גב' טובה סער – מרכזת מועצת העירייה    טל'  9547240 
     tovas@rishonlezion.muni.il
6.  ועדת תמיכות ציבורית:
     יו"ר - גב' מיכל קלדרון
     מרכזת הועדה –  גב' שרית בן הרוש.
    .. saritbh@rishonlezion.muni.il
7.   ועדת קליטה עירונית:
      יו"ר - מר  מיכאל רייף
       מרכזת הועדה - גב' סיגל הראל 
       sigalb@rishonlezion.muni.il
8.   ועדת ביטחון:
       יו"ר הועדה – מר עידן מזרחי                   
       מרכז הועדה – מר גיל רוטשילד/החברה לביטחון
        gilr@rishonlezion.muni.il
9.   ועדת מל"ח
        יו"ר - מר דב צור, ראה"ע
        מר אדי נורנברג/החברה לביטחון
        edin@rishonlezion.muni.il
10.  ועדת הנחות במיסים:
        יו"ר הועדה - מר אייל מושיוב - משנה לראה"ע              
        מרכזת הועדה – גב' מלכה כהן טל'  9547605
        malkac@rishonlezion.muni.il
11.   ועדת שימור אתרים:
       יו"ר הועדה – מר דב צור – ראה"ע              
       מרכזת הועדה – מר צביקה קמיל 
       zvikak@rishonlezion.muni.il
12.  ועדת חריגי מים מקרים סוציאליים:
       יו"ר הועדה – מר אבי חיים
       מרכזת הועדה - גב'  חני הובר
       hanio@rishonlezion.muni.il
13. ועדה למאבק בנגע הסמים :
       יו"ר הועדה –  מר רז קינסטליך - סגן ראה"ע      
       מרכז הועדה – מר דוד בן שושן
        davidben@rishonlezion.muni.il
14.  ועדת בטיחות בדרכים:
       יו"ר הועדה – מר יוסי חממי , סגן ראה"ע
       מרכז הועדה – מר ישראל סלע/החב' לביטחון
        israels@rishonlezion.muni.il
15.  ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור:
       יו"ר הועדה - מר איתן שלום        
       מרכזת הועדה - גב' גלית כחלון
        galitka@rishonlezion.muni.il
16.  ועדה לקידום מעמד הילד:
       יו"ר הועדה – פרופ תמי רונן
       מרכזת הועדה – גב'  סינטיה בן יעיש
       CynthiaB@rishonlezion.muni.il
17.  ועדה לאיכות הסביבה:
      יו"ר הועדה- גב' יפעת מאירוביץ יפת
      מרכזת הועדה – גב' מאיה שפירא
       mayash@rishonlezion.muni.il
18.  ועדה למיגור אלימות: 
        יו"ר הועדה - מר מוטי עג'מי - מ"מ ראה"ע 
        מרכזת הועדה - גב' עינת מרימי
        einatm@rishonlezion.muni.il
19. ועדת ערר לעניין ארנונה ליד עיריית ראשון לציון:
       יו"ר הועדה-  עו"ד איתי ניר, עו"ד  יעקב ישראלי
        מרכזת הועדה- גב' מיכל זאבי
         michalz@rishonlezion.muni.il