ועדות רשות

 

1.  ועדת תחבורה ותנועה:
       יו"ר הועדה –מר  ישראל מוטעי
        מרכזת הועדה – גב' ענת פינקלשטיין   טל' 9547549
 2.   ועדה מכינה להנחות במיסים:
        יו"ר הועדה - מר אבי דנינו - משנה לראה"ע
        מרכז הועדה - גב' מלכה כהן
  3.  ועדת שרותי רווחה:
        יו"ר הועדה –  פרופ' תמי רונן
        מרכזת הועדה – גב' אילנה כהן/מינהל הרווחה
 4.   ועדת קריאת שמות לרחובות והנצחה:
       יו"ר הועדה – מר יוסי חממי
       מרכזת הועדה – גב' נילי גולדברג- מוזיאון ראשון
5.   ועדת ספורט:      
     
יו"ר הועדה – מר איתן שלום
     
מרכזת הועדה –  גב' גלית כחלון 
6.   ועדת קשרי חוץ:
       יו"ר הועדה – מר מר מיכאל רייף.                          
      מרכזת הועדה – גב' אנט  בן שחר טל' 9547150 
 
7.   ועדה לקרן מימון ביניים- שיפוצי בתים:
       יו"ר הועדה  - מר איתן שלום   
      מרכז הועדה – מר צבי ברקוביץ   טל' 9547444
8.   ועדת נוער, צעירים ותנועות נוער:
       יו"ר הועדה – מר דורון אוזן - משנה לראה"ע                           
      מרכזת הועדה – גב' זהבה אושריאל/אגף הנוער    טל' 9547773
9.   ועדת שילוט
    
יו"ר  הועדה – מר ציון כהן  - סגן ראה"ע                           
      מרכז הועדה –  גב' חן גנון טל' 
9547391
10. ועדה לקידום מעמד האשה:
       יו"ר הועדה – גב' לימור גור
       מרכזת הועדה – גב' סינטיה בן יעיש
11.  ועדה לנגישות לנכים
        יו"ר הועדה -  מר מוטי עג'מי - מ"מ ראה"ע
        מרכזת הועדה – גב' איילה ורון
12.  ועדה לפיתוח כלכלי
        יו"ר - גב' ליאל אבן זוהר בן דוד
         מרכז הועדה - גב' שוש מוסן
13.  ועדת גמלאים:
        יו"ר הועדה – מר יפת מנחם                                   
        מרכזת הועדה – גב' יפה וקנין
14.  מנוי נציגי העירייה בהנהלת מרכז הנופש והספורט של ההסתדרות
        יו"ר  - מר אבי חיים
        מרכזת הועדה - גב' מירית סיטון
15.   ועדה לבריאות הציבור:
        יו"ר הועדה -  גב' יפעת מאירוביץ יפת                                  
        מרכזת הועדה – גב'  כוכי נדב
16.  ועדת מסורת:
        יו"ר הועדה - מר אוהד אוזן
        מרכזת הועדה –  גב' יפית אלפסי

17.   ועדת חנייה:
        יו"ר הועדה - מר דורון אוזן - משנה לראה"ע
        מרכז הועדה - עו"ד אייל רייך - מנהל אגף הכנסות וגביה
18.  ועדת שירות והסברה:
        יו"ר הועדה - גב' לימור גור 
        מרכזת הועדה - גב' סינטיה בן יעיש
19.  ועדת רישוי עסקים:
        יו"ר הועדה - מר אייל מושיוב - משנה לראה"ע
        מר דני מרון - מנהל אגף רישוי עסקים