תוכנית עבודה

תוכנית העבודה  מהווה נדבך נוסף בהטמעת תהליכי העבודה והבקרה על ביצוע המשימות תוך קליטת תוכנה לתוכניות עבודה הקשורות לתוכנת התקציב, מצב המאפשר בקרה של כל מנהל בתחומו על ביצוע תוכנית העבודה שהוא מופקד עליה . 

מטרות העיר והנהלת העירייה 2018
איכות חיים וסביבה
1. עיר נקייה ומטופחת במתחם הציבורי.
2. חזות מטופחת של מבני המגורים והעסקים בעיר הותיקה.
3. תשתיות כבישים ומדרכות נוחות ובטוחות.
4. עיר מתחדשת תוך שימור אתרים ומורשת עירונית.
5. אזורי נופש ופנאי פרוסים בכל רחבי העיר תוך יצירת מוקדי טבע עירוני לשימוש כלל הציבור.
6. בריאות ובטיחות לתושבי העיר.
מגורים
1. בניה איכותית בכל רחבי העיר תוך הצגת מגוון אפשרויות של בנייה רוויה ובניה צמודת קרקע.
2. התאמה בין התפתחות העסקים להתפתחות המגורים.
3. תמהיל דיור בר השגה שיותיר בעיר ציבור צעיר ואיכותי.
תעסוקה
1. ראשון - לציון מרכז העסקים החדש של ישראל בתחומי תעשיות מתקדמות, ושירותים פיננסיים.
2. פתוח עסקים ושירותים עפ“י צרכים משתנים תוך מתן דגש על עסקים המאפשרים תעסוקה מתקדמת ורמת הכנסה גבוהה.
חינוך
1. רמת הישגים גבוהה שתציב את העיר בקדמת החינוך בישראל.
2. שוויון הזדמנויות בלמידה לכל תלמיד.
3. סביבה לימודית נקייה, נוחה ובטוחה במוסדות החינוך בעיר.
4. חינוך לערכי התנדבות ותרומה לקהילה.
5. מערכת חינוך לא פורמאלי נגישה ומושכת לכלל בני הנוער בעיר למירב שעות הפנאי.
תכנון ופתוח
1. תכנון בר- קיימא תוך אזון בין צרכי הפיתוח ושמירת שטחים פתוחים לצרכי ציבור.
2. ניהול מוסדות התכנון, בהתאם לחוק ובשקיפות מלאה.
3. מעורבות ושיתוף הציבור בתכנון העיר, הקמת מוסדות ציבור והקהילה ברמה גבוהה ובפריסה רחבה.
4. עיר ותיקה משודרגת הן במרחב הציבורי והן במרחב הפרטי.
תחבורה
1. תחבורה שוטפת, זמינה ובטוחה בעיר ממנה ואליה ע“י תיאום בין מערכות התחבורה בתוך העיר וסביבתה.
2. מערכת כבישים היקפיים (כבישי טבעת).
3. מחלפים בכל היציאות מהעיר למערכת התחבורה הארצית.
חברה וקהילה
1. ראשון – לציון – עיר של סבלנות וסובלנות בין הקהילות השונות.
2. שירותי רווחה לאוכלוסיות נזקקות בכל רחבי העיר.
3. קליטה ושילוב חברתי, תעסוקתי ותרבותי של העולים.
4. ראשל“צ - ”עיר ללא אלימות“ הנאבקת לחיסול נגע האלימות.
5. נוער ערכי ומעורב עם מודעות ומחויבות להתנדבות.
6. חוסן קהילתי וסולידריות חברתית.
אגף משפטי
1. כלים משפטיים לרשותה עירייה לביצוע החובות והסמכויות עפ"י חוק.
2. שימוש מושכל ויעיל של הכלים המשפטיים שעומדים לרשות העירייה.
3. ייעוץ משפטי שוטף לכל הדרגים בעירייה.
4. חוקי עזר ותקנות עירוניות עדכניות שיאפשרו קידום והשגת מטרות העירייה והעיר.
5. ייצוג העירייה בערכאות משפטיות.
6. עירייה פועלת במסגרת חוק.
דוברות
1. מידע על פעולות העירייה
2. דימוי חיובי של עובד העירייה בקרב הציבור
3. מיתוג העיר.
4. דברור ויחסי ציבור של העירייה
מנהלת רמת אליהו
רמת אליהו שכונה מחודשת, מודרנית ואטרקטיבית בעיר ראשון לציון
אגף רישוי ופיקוח על העסקים
1. רישיונות עסק עפ"י חוק רישוי עסקים ותקנותיו.
2. שרות יעיל ואיכותי בהתאם לאמנת שרות האגף.
3. עסקים פועלים ברישיון בלבד.
4. מניעת מפגעים וליקויים תברואתיים בבתי אוכל ובעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף האדם.
5. כל בתי - העסק פועלים בתנאי תברואה והיגיינה נאותי עפ"י החוק.
6. אגף מתקדם ולומד (הצטיידות, הכשרת עובדים, תקנים מתאימים וכו')
פיתוח עסקי וקידום יזמות
1. ראשון לציון מרכז העסקים החדש של ישראל - עיר תעשייה, ההייטק ופיננסים.
2. מקומות תעסוקה איכותיים לתושבי העיר.
3. סביבה ידידותית ואיכותית לניתוב וקליטה של עסקים, מפעלים, מוסדות וארגונים.
4. שימור מפעלי תעשייה בעיר ראשון לציון.
5. שירות זמין ויעיל לעסקים ONE STOP SHOP כתובת אחת המרכזת את כל המידע והטיפול השוטף.
שיל"ת
1. שירות יעיל ואדיב לתושבי העיר.
2. שירות זמין, נגיש ושוויוני לכלל הציבור.


מטרות העירייה
1. שירות יעיל ואדיב לתושבי העיר.
2. ארגון זמין ונגיש לתושבי העיר, תוך מתן דגש על שוויונות והגינות.
3. שקיפות נתונים בהתאם לחוק.
4. ארגון לומד, מתקדם, מתעדכן ומודרני .
5. מוסר עבודה גבוה ותפוקות גבוהות של עובדי העירייה ומשאביה.
6. סביבת עבודה נקייה, מכבדת ומטופחת.
7. ניצול מיטבי של משאבי העירייה – כ“א אמצעים ותקציב.
8. טיפוח המשאב האנושי ויצירת מסלולי קידום לעובדים בתוך הארגון.
9. מדדי הערכה לעובדים ולטיב השרות והאיכות.
10. נוהלי עבודה והגדרות תפקידים ממוסדים.
11. בטיחות ובריאות במשרדי ומוסדות העירייה.
12. מקסימום שירותים , במינימום עלויות לכל תושבי העיר .