אמנת שירות- פניות ותלונות ציבור

 

איור ראשונים לשירות

מועדי קבלת קהל - מרכזי שירות

בניין העירייה - רחוב  הכרמל 20 , קומה ה'
א', ג', ד', ה' 08:30 -14:30 
ב'               13:00-08:30, 18:30-16:00

מועדי המענה הטלפוני - 03-9547242/3/5
א'-ה'  08:30-16:00


רשימת בעלי התפקידים 

נושא הטיפול

סוג השרות

זמן השירות
[ימי עבודה]

טיפול בפניה

אישור קבלת פניה  המתקבלת במייל/ אינטרנט

מיידי

אישור קבלת פניה המתקבלת בפקס / במכתב

3

העברת הטיפול לגורם מטפל (ניתוב הפניה)

1

שליחת מכתב תשובה לפונה

21

לשכה פתוחה - פגישות עם ראש העירייה בנושאים קהילתיים

דיון במתכונת מורחבת

1 לחודש

אישור פרוטוקול והפצתו

7

כנס תושבים במעמד רה"ע בנושאים קהילתיים

פרסום הודעה בדבר קיום מפגש

14 יום לפני המפגש

אישור פרוטוקול הכנס והפצתו

7

שליחת סיכום המפגש לתושבים שפנו

21

  קישור לדף האינטרנט של  פניות ותלונות הציבור