אמנת שירות - גינון, תברואה, איכות הסביבה וקיימות

איור - לוגו ראשונים לשירות

קבלת קהל
הנהלת מינהל איכות הסביבה - רחוב  מאירוביץ' 2
יתר היחידות –
ראה בדף האינטרנט 

נושא הפניה

סוג השרות

זמן השירות

גינון

גינון צמחייה- איי תנועה ואדניות

14 ימים

גינון צמחיית רחוב

10 ימים

שתילת צמחיה

פעמיים בשנה

גיזום שיחים

1-2 בחודש

גיזום עצים ברחובות - נשירים

פעם בשנה

גיזום עצים ברחובות – ירוקי עד

פעמיים בשנה

טיפול בעץ שנפל/ מפריע

4 שעות

גיזום שורשי עץ

40 יום

השקיה ברחבי העיר

3 פעמים בשבוע
מאפריל עד נובמבר

תברואה

ניקיון שטחים מגוננים

מידי יום עד השעה 10:00

פינוי אשפה

3 פעמים בשבוע
 06:00-11:00

פינוי אשפתון

6 שעות

ניקיון זכוכיות ממדרכה וכביש

6 שעות

ניקיון צואת כלבים

2 ימים

ניקיון כביש ומדרכה

2 ימים

טיפול בכתם שמן

4 שעות

ניקוי עשביה המדרכה

3 ימים

טיפול חצר מלוכלכת או מוזנחת

10 ימים

ניקוי גרפיטי ומדבקות

7 ימים

תיקון עגלת אשפה

7 ימים

פינוי אשפה

3 פעמים בשבוע
 06:00-11:00

פינוי פגרים

4 שעות

השלמה או החלפה של עגלת אשפה

7 ימים

פינוי והחזרת עגלה

 8 שעות

תוספת עגלה

21 יום

הדברה יזומה

הדברת מקורות מים עומדים

שוטף

הדברת תהלוכן האורן

טיפול לאחר הגשמים הראשוניים, טיפול בעת הצורך

הדברת יתושים

1 יום

הדברת זבובים/ פרעושים

2 ימים

הדברת דבורים

5 שעות

הדברת מכרסמים

3 ימים

איכות הסביבה

טיפול בשפכים / במפגעי זיהום אוויר וריחות/ במפגעים ממתקנים סלולריים וקווים/ בפינוי אסבסט

7 ימים

טיפול במפגעי רעש

14 ימים

מחזור

הצבת מתקן מחזור

6 ימים

פינוי מתקן מחזור בקבוקים ונייר (שוטף)

פעם בשבועיים על פי תוכנית עבודה

פינוי מתקן מחזור לאריזות

3 ימים

פינוי מתקן מחזור בעקבות פניית מוקד

2 ימים

פינוי קרטון מעסקים

עפ"י תכנית ותיאום

טיפול בתקלה במתקן מחזור

3 ימים

טיפול בעגלת מחזור בבניין – החזרה

1 יום

פיתוח נופי

טיפול בתקלות בגני שעשועים/ גני ילדים/ גנים ציבוריים

3 ימים

טיפול בפנייה לפקיד היערות

14 ימים

טיפול במפגעים מסוכנים

5 שעות

גינון בגינה ציבורית

12 ימים

שירות וטרינרי

לכידת נחשים

4 שעות

איסוף בעל חיים גוסס

2 שעות

טיפול בתרנגולים, עופות ובעלי כנף

4 ימים

טיפול בבעל חיים פצוע קל

8 שעות

טיפול בבעל חיים המהווה מטרד

5 ימים

טיפול בבע"ח משוטטים

2 ימים

טיפול הפניות בנואש חתולים

2 ימים

  קישור לדף האינטרנט של איכות הסביבה