אמנת שירות - רישום למוסדות חינוך

איור - לוגו ראשונים לשירות

מועדי קבלת קהל
בניין העירייה - רחוב  הכרמל 20 , קומה א' (למעט השירות הפסיכולוגי ומכללת הורים)

מוקד טלפוני בחינוך לבירור שיבוץ לגני ילדים: 03-9547979
בימים א', ג', ד', ה'    08:00 -15:00 
ביום ב'  13:00-8:00, 18:00-16:00

קדם יסודי/ יסודי/ על יסודי
א', ד', ה'  08:30 -13:00 
ב'  16:00 -18:30

פרט (למעט היחידה לביקור סדיר)
א'- ה'  08:30 -13:00 

פרט - היחידה לביקור סדיר
א'- ה'  08:30 -14:00  בתיאום מראש
ב'  16:00 -19:00

מכללת הורים: מס' טלפון: 03-9547442
א'- ה'  08:30 -16:00 
ב'  16:00 - 18:30

השירות הפסיכולוגי: מס' טלפון: 03-9407700
שעות קבלת קהל א'- ה'  07:30 -15:30 
ובנוסף - בתיאום מראש עם הפסיכולוגים

     

נושא הטיפול

סוג השרות

זמן השירות
[ימי עבודה]

קדם יסודי

מעבר דירה בתוך העיר (ביטול רישום)

מיידי בהמצאת כל המסמכים הדרושים.

תושב חדש – קליטה

קליטה מיידית בהמצאת כל המסמכים הדרושים.

בקשות העברה  - בשינוי כתובת

מיידי

בקשות העברה – לבקשת הורים

בהתאם למקום פנוי, בכפוף להסכמת פיקוח עד שבועיים.

יסודי

טיפול בנושא שיבוץ לחינוך היסודי

מיידי

טיפול בפניית ציבור לחינוך היסודי

30

טיפול בפניה בבקשת העברה

בהתאם לנסיבות

טיפול בבקשות ערעור (כיתות א')

בהתאם לזמני ועדות ערר

תיאום פגישה לחינוך היסודי

2

על יסודי

טיפול בפניה בעקבות מעבר דירה

במהלך השנה – 7

בתקופת הרישום - 30

טיפול בתושב חדש

במהלך השנה – 7

בתקופת הרישום - 30

טיפול בבקשות העברה

במהלך השנה – 14

בתקופת הרישום - 90

טיפול בפניות בנושא מגמות על אזוריות כיתות י'

בתקופת הרישום - 30

טיפול בפניות בנושא מגמות ספורט כיתה ז'

בתקופת הרישום - 60

בחירה מבוקרת

בתקופת הרישום - 30

חלוקת חוברות לבוגרי ו'

במהלך חודש מרץ

חלוקת חוברות לבוגרי ט'

במהלך חודש ינואר

פניות ציבור

טיפול בפניות ציבור

14 יום

  קישור לפורטל החינוך של עיריית ראשל"צ