אמנת שירות - רישוי עסקים

איור - לוגו ראשונים לשירות

מועדי קבלת קהל
בניין העירייה - רחוב  הכרמל 20 , קומה ג'
א', ד', ה' 08:30 -13:00 
ב'  16:00 -18:30

מועדי המענה הטלפוני (בעלי תפקידים שונים)
א' – ה'  
לפירוט השעות לפי בעלי תפקידים
 

נושא הטיפול

סוג השרות

זמן השירות [ימי עבודה]

הוצאת רישיון עסק

בדיקה ומתן חוו"ד ע"י גורמי הרישוי (לאחר הגשה כנדרש)

21

הודעה על דחיית הבקשה (כולל נימוקים בכתב)

45

בדיקת תברואן בבית העסק

30

הנפקת רישיון עסק (לאחר קבלת כלל האישורים של הגורמים המאשרים)

3

פניות ציבור

טיפול בפניה בכתב

14

קישור לדף האינטרנט של רישוי עסקים