אמנת שירות - תכנון, רישוי ופיקוח על הבניה

איור - לוגו ראשונים לשירות

מועדי קבלת קהל
בניין העירייה - רחוב  הכרמל 20 , קומה ב' + ג'
ימי א, ד, 8:30 עד 14:30, יום ב' 16:00 עד 18:30

חלק מקבלת הקהל במחלקה בתיאום מראש בלבד - מומלץ לבדוק בדף האינטרנט של האגף.

מועדי המענה הטלפוני – מרכז מידע הנדסי
ימי ג, ה, 8:30 עד 15:30, יום ב' 8:30 עד 13:00

נושא הטיפול

סוג השרות

זמן השירות [ימי עבודה]

רישוי (היתר בניה) – כולל טיפול בוועדת המשנה (ועדה מקומית)

קליטת בקשה להיתר

2

בדיקת בקשה להיתר – מח' פיקוח

4

בדיקת בקשה להיתר – מהנדס רישוי

30

בדיקת בקשה להיתר – אדריכל (עד שיבוץ לוועדה)

15

הכנת סדר יום לוועדה (לאחר קבלת תכניות מתוקנות) – למעט בנושא הקלות ושימושים חורגים

15

הכנת סדר יום לוועדה (לאחר קבלת תכניות מתוקנות) – במקרים של  הקלות ושימושים חורגים

30

שיבוץ לוועדה

7

אישור פרוטוקול ועדה

14

חישוב אגרות (אחרי מילוי דרישות)

7

סבב חתימות והפקת היתר (אחרי תשלום לקוח)

7

פיקוח על הבניה – ליווי הביצוע

 

בדיקת שחרור/ הקטנת ערבות

30

בדיקת טופס 2 / טופס 4

7

בדיקת תעודת גמר

30

שימוש חורג – פיקוח הנדסי

24

מבנים מסוכנים

טיפול בתלונה על מבנה מסוכן – יציאת פקח לשטח

מיידי

בדיקת מהנדס מבנים מסוכנים

2

טיפול במקרה של סכנה מיידית (טיפול ע"י שפ"ע)

מיידי

טיפול במקרה של דרישת שיפוץ ע"י הלקוח (הוצאת דרישה)

7

תלונות על בניה בלתי חוקית (פיקוח)

טיפול בתלונת ציבור

3

טיפול בתלונה על בניה לא חוקית

21

טיפול בפניה בנושא פיצול דירה

30

   קישור לדף האינטרנט של  - הנדסה ותכנון תשתיות