בעלי תפקידים במינהל אמרכלות

תפקיד

שם פרטי ומשפחה

כתובת משרד

טלפון משרד

פקס

דוא"ל

ראש מינהל אמרכלות

כהן תמי

הכרמל 20

03-9547200

03-9547228

tamic@rishonlezion.muni.il

מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה

גלבוע דורון

הכרמל 20

03-9547344

03-9547329

DoronG@rishonlezion.muni.il

מנהל אחזקת הבניין

הררי אבי

כרמל 20

03-9547770

 

aviharari@rishonlezion.muni.il

עורכת הנהלים וממונה על חופש המידע ורשומות העירייה

דהן ריקי

הכרמל 20

03-9547179

03-9547296

RickyD@rishonlezion.muni.il