בעלי תפקידים במינהל אמרכלות

תפקיד

שם פרטי ומשפחה

כתובת משרד

טלפון משרד

פקס

דוא"ל

ראש מינהל משאבי אנוש ורכש

נתי לרנר

הכרמל 20

03-9547200

03-9547228

natil@rishonlezion.muni.il

מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה

הכרמל 20

03-9547247

 

שלומי רון

מנהל אגף משאבי אנוש

הכרמל 20 03-9547967

rons@rishonlezion.muni.il

מנהל אחזקת הבניין

הררי אבי

כרמל 20

03-9547770

 

aviharari@rishonlezion.muni.il

עורכת הנהלים וממונה על חופש המידע ורשומות העירייה

דהן ריקי

הכרמל 20

03-9547179

03-9547296

RickyD@rishonlezion.muni.il