תפקיד

שם משפחה שם פרטי כתובת משרד טלפון משרד פקס דוא"ל
מנהלת פניות הציבור לבון איריס הכרמל 20

9547242/3/4/5

 pniyot@rishonlezion.muni.il

מנהלת השירות העירוני

 סייפר-ישראלי

 מיכל

הכרמל 20

03-9547776

03-9547122

pniyot@rishonlezion.muni.il

דובר העירייה

אבני

אריאל

הכרמל 20

03-9547725

03-9547180

arielav@rishonlezion.muni.il

סגן דובר העירייה

אוחנה

יניב

הכרמל 20

03-9547725

03-9547180

yanivo@rishonlezion.muni.il

מנהלת האירועים

גבאי

נטלי

הכרמל  20

03-9547529

03-9547180

natalyg@rishonlezion.muni.il

יועצת ראה"ע למעמד האישה

כגן-חכמון

איריס

 

03-9682500

03-9654105

 irisk@rishonlezion.muni.il

מנכ"ל העירייה

גליק

חיים

הכרמל 20

03-9547097

03-9547180

haimg@rishonlezion.muni.il

עוזרת מנכ"ל העירייה

ברוס

קרן

הכרמל 20

03-9547248

03-9547180

lלkerenb@rishonlezion.muni.il

סמנכ"ל תפעולי על פיתוח העיר

דורון

איתן

הכרמל 20

03-9547434

 

Eytand@rishonlezion.muni.il

מרכזת מועצת העיר וועדות העירייה

סער

טובה

הכרמל 20

03-9547240

03-9547163

Tovas@rishonlezion.muni.il

מ"מ מרכזת ועדת מכרזים

גד

אפרת

הכרמל 20

03-9547241

03-9547930

EfratBa@rishonlezion.muni.il

מנהלת אגף אסטרטגיה סומך פיינגולד טליה הכרמל 20 03-9547925

talyas@rishonlezion.muni.il

מנהלת מרכז מידע ומחקר ואתר האינטרנט

לוי

אתי

הכרמל 20

03-9547449

03-9547334

EtiL@rishonlezion.muni.il

ממונה על הבטיחות בעבודה

מלול

משה

רוטשילד 21

03-9682343

03-9661453

moshem@rishonlezion.muni.il

מנהלת מוקד  עירוני

אבירם

ניצה

הכרמל 20

03-9542771

03-9542772

nizaA@rishonlezion.muni.il

מנהל אגף פיקוח ורישוי עסקים

מרון

דני

הכרמל 20

03-9547343

03-9547335

DaniM@rishonlezion.muni.il

מבקרת העירייה

זיו- שפלטר

מאיה

עין הקורא 26

03-9682300/1

 

03-9672824

bikoret@rishonlezion.muni.il

יועצת משפטית לעירייה ומנהלת הלשכה המשפטית

גולדנברג - לוי, עו"ד 

אינסה

הרצל 82

03-9547270

03-9547364

InessaG@rishonlezion.muni.il

משנה ליועמ"ש לענייני מיסוי מוניציפלי ומשפט מנהלי עו"ד כליף חזרתי נעמה הרצל 82

03-9547598

 

03-9547364

.

NaamaK@rishonlezion.muni.il


משנה ליועמ"ש לעניינים אזרחים עו"ד ויין גאון מירב הרצל 82 03-9547881 03-9547364

meiravw@rishonlezion.muni.il

משנה ליועמ"ש לענייני תו"ב עו"ד מנצורי דוד הדר הרצל 82 03-9547302 03-9547364

hadarm@rishonlezion.muni.il

ס' יועמ"ש לתביעה לאכיפה עירונית
(לרבות דו"חות חניה וכתבי אישום בנושאי רישוי עסקים ותכנון ובנייה)

עו"ד סלי יעקב

שירה  

הרצל 82

03-9547300

 

03-9547364

shiraj@rishonlezion.muni.il

 

מנהל הרשות העירונית למלחמה בסמים ואלכוהול

בן שושן

דוד

הרצל 82 קומה 4

03-9503568

03-9679454

david@rishonlezion.muni.il

קשרי חוץ

בן שחר

אנט

הרצל 90

03-9547201

03-9547227

anetbs@rishonlezion.muni.il

מנהל התקשוב העירוני- מנמ"ר

כרמלי

איציק

הכרמל 20

03-9547246

03-9547367 

itzikc@rishonlezion.muni.il

מנהלת פיתוח עסקי וקידום יזמות

 

 

03-9547922

03-9547639

Marinar@ rishonlezion.muni.il

מ"מ ראש מינהלת אזורי תעשייה

דלל

ורד

שרת 6 קומה ג'

03-6291469

03-6201706

veredd@rishonlezion.muni.il

מנהלת אגף נוער וצעירים

כרמי-שקורי

דפנה

הרצל 136

03-9656232

03-9671831

dafnasa@rishonlezion.muni.il

ראשת מינהל הכספים וגזברית העירייה

ברק

קרן

הכרמל 20

03-9487500

03-9547175

kerenba@rishonlezion.muni.il

סגנית הגזבר להכנסות

משלניק

קרן

הכרמל 20

03-9547056

03-9546961

 KerenMs@rishonlezion.mun.il 

סגנית גזבר העירייה

שרעבי

רויטל

הכרמל 20

03-9547008

03-9547221

revitals@rishonlezion.muni.il

מנהל אגף גבייה והכנסה

קונסטנטין

שלומי

הכרמל 20

03-9547253

03-9547215

shlomik@rishonlezion.muni.il

מנהלת אגף שומה

אללוף-כהן

יעל

הכרמל 20

03-9547102

03-9547076

yaelac@rishonlezion.muni.il

מנהלת אגף בקרה, פיקוח והכנסות אחרות

טובי-יקותיאל 

 שגית

הכרמל 20

03-9547101

03-9547187

sagitt@rishonlezion.muni.il

מנהל אגף תקציב רגיל

לוי

מוריס

הכרמל 20

03-9547156

03-9547221

MorrisL@rishonlezion.muni.il

ממונה על התב"רים

גולדנר

אורית

הכרמל 20

03-9547111

03-9547221

oritG@rishonlezion.muni.il

מנהלת אגף חשבות

גואטה

עליזה

הכרמל 20

03-9547062

03-9547221

 alizag@rishonlezion.muni.i

ראש מינהל ראש מינהל

לרנר

נתי

הכרמל 20

03-9547200

03-9547228

natil@rishonlezion.muni.il

מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה

גלבוע

דורון

הכרמל 20

03-9547344

03-9547329

DoronG@rishonlezion.muni.il

 מנהל אגף משאבי אנוש

שלומי

 רון

הכרמל 20

03-9547250

03-9547383

rons@rishonlezion.muni

מנהל אחזקת הבניין

הררי

אבי

הכרמל 20

03-9547770

 

aviharari@rishonlezion.muni.il

עורכת הנהלים וממונה על חופש המידע ורשומות העירייה

דהן

ריקי

הכרמל 20

03-9547179

03-9547383

RickyD@rishonlezion.muni.il

ראש מינהל שילוב חברתי

אחימור 

נעמי

ירושלים 2

03-9689808

03-9502586

NeomiA@rishonlezion.muni.il

סגן ראש מינהל ומנהלת אגף תמיכה ושילוב

כהן 

אילנה

ירושלים 2

03-9689804

03-9689890

ILanaCO@rishonlezion.muni.il

מנהלת אגף אמרכלות וזכאות במנהל שילוב חברתי

משה

שולמית

ירושלים 2

03-9689802

03-9689847

ShulaM@rishonlezion.muni.il

מנהלת מרחב מערב במנהל שילוב חברתי

מלי

בן משה

הנחשול 30

03-9427861

03-9616255

Malybm@rishonlezion.muni.il

מנהלת מרחב מזרח במנהל שילוב חברתי

ונונו

בתיה

הרקפת 39

03-9488777

03-9474257

BatyavA@rishonlezion.muni.il

מנהלת מרחב תיכון במנהל שילוב חברתי

ד"ר כהן

ענת

הרצל 90 

03-9484701

03-9568129

anatc@rishonlezion.muni.il

מנהלת אגף פעולות חברתיות

בטיטו

רחל

ירושלים 2

03-9689803

03-9664373

Rachelba@rishonlezion.muni.il

מנהלת אגף נוער וצעירים

בן בסט

גילה

הרצל 90 

03-9487405

03-9678484

gilabb@rishonlezion.muni.il

מנהלת אגף שיקום ונכויות

עברי יעקובוב  

ליאת

ירושלים 2

03-9689806

03-9664373

liaty@rishonlezion.muni.il

מנהלת אגף טיפול בקשיש

בן גוב

איריס

הרצל 82 

03-9547527

03-9547738

iris@rishonlezion.muni.il

מנהלת מוקד קליטה אתיופים

דסה 

זיוה

מינץ 14 

03-9682361

 

a-rishon@zahav.net.il

 אגף קליטה

טשורני

טל

מנחם בגין 2

03-9696389

03-9567253

TalT@rishonlezion.muni.il

מנהלת מעון ורד

נאור 

איילת

החורש 2 

03-9464349

03-9464349

maonvered@gmail.com

מנהלת מעון חצב

צור 

פזית

אבי האסירים 2 

03-9657755

03-9657755

HE-hazav-rlz-s@kishurim.k12.il

ראש מינהל החינוך

אדר

אטי

הכרמל 20

03-9547480

03-9547169

etya@rishonlezion.muni.il

מנהלת אגף פרט

שרייבהנד

חמדה

הכרמל 20

03-9547441

03-9547510

HemdaS@rishonlezion.muni.il

 

מוקד טלפוני לרישום ושיבוץ גני ילדים

 

 

 

03-9547979

 

 

מנהלת אגף  על יסודי 

שרון פזית

הכרמל 20

03-9547456

03-9547120

PazitS@rishonlezion.muni.il 

 מנהלת יחידת רישום ושיבוץ על יסודי

 

חנון

סמדר

הכרמל 20

03-9547408

03-9547120

smadarh@rishonlezion.muni.il

מנהלת אגף חינוך יסודי

 

רענן

רונית 

הכרמל 20

03-9547916

03-9547758

 RonitR@rishonlezion.muni.il

 

מנהלת אגף חינוך קדם יסודי

זכאי

שולמית

הכרמל 20

03-9547489

03-9547515

shulamitz@rishonlezion.muni.il

מנהלת יחידת רישום ושיבוץ גני ילדים

מרדכי

נרקיס

הכרמל 20

03-9547516

03-9547515

narkis@rishonlezion.muni.il

צהרונים

לוי

ורד

הכרמל 20

03-9547470/68

03-9547519

veredl@rishonlezion.muni.il

מנהל המכללה למדעים

מדמוני

ארז

אבני החושן 2

03-9414645

03-9416170

 

מנהלת השירות הפסיכולוגי

גשרי רוזנסקי

ליאורה

הכרמל 20

03-9407700

03-9662077

liorag@rishonlezion.muni.il

מנהל אגף חינוך תורני

צבר

מאיר

נחמיה 109 שיכון המזרח

03-9682391

03-9682427

 

ראש מינהל שפ"ע

הרשקוביץ

ראובן

אבא סילבר 21

03-7768008

 

03-7768031

ReuvenH@rishonlezion.muni.il

מנהל אגף טכני שפ"ע

אשכנזי

יואב

אבא הילל סילבר 21

03-7768028

03-7768033

yoava@rishonlezion.muni.il

מ"מ סגן ראש מינהל שפע ומנהל אגף כבישים

בטיטו

יצחק

גולדה מאיר 22

03-9547851

03-9621056

izhakb@rishonlezion.muni.il

מנהל אגף אחזקה בתחום הדרך

דקל

אליעזר

גולדה מאיר 22

03-9435808

03-9621056

eliezerd@rishonlezion.muni.il

מנהל אגף אחזקת מוסדות

דהרי

אריק

גולדה מאיר 22

03-9435802

03-9621056

IrisM@rishonlezion.muni.il

מנהל אגף החשמל

תדסה

ברוך

שד' היובל

03-7947402

03-7366357

tadasab@rishonlezion.muni.il

מנהל אגף לוגיסטיקה בכר שבי 03-9435810

shabib@rishonlezion.muni.il

מנהל אגף חופים ואגמים

שוורצברג

אלי

חוף הים 

03-9623024/5

03-9517125

elisw@rishonlezion.muni.il

ראש מינהל איכות הסביבה

לוי

איתמר

מאירוביץ 2 

03-9590008

03-9590026

itamarl@rishonlezion.muni.il

סגן ראש מינהל איכות הסביבה ומנהל אגף תכנון ופיתוח נופי ג'דה בועז גולדה מאיר 03-7763323 boazg@rishonlezion.muni.il

ממונה תחום תברואה

חג'בי 

אהרוני

בן צבי 4 

03-9435615

03-9435612

aharonic@rishonlezion.muni.il

מנהל מרחב מערב במנהל לאיכות הסביבה

יקיר

 חיים

בן צבי 4 

03-9435630

03-9435612

yakirh@rishonlezion.muni.il

סגן מנהל מרחב מערב במנהל לאיכות הסביבה

מלחן

חיליק

בן צבי 4 

03-9435605

03-9435612

YehielM@rishonlezion.muni.il

סגן ראש המינהל ומנהל מרחב מזרח במנהל לאיכות הסביבה

בוריה 

אורן

גולדה מאיר 24 

03-9431440

03-9622727

orenb@rishonlezion.muni.il

מנהל אגף איכות הסביבה  במנהל לאיכות הסביבה

שבתאי בלחסן

מירב

הרצל 82

03-9547751

03-9547642

MeiravS@rishonlezion.muni.il

 

רכז פסולת מוצקה

צירולניק

ליאוניד

הרצל 82

9547181

9547642-03

LeonT@rishonlezion.muni.il

רכזת חינוך סביבתי

שפירא

מיה

הרצל 82

9547782

03-9547642

mayash@rishonlezion.muni.il

רכז תעשיות

אייזיק

יוסף

הרצל 82

9547749

03-9547642

yosefa@rishonlezion.muni.ill

מתאמת עיר בריאה

נדב

כוכי

הרצל 82

9547742

03-9547642


cochin@rishonlezion.muni.il

מנהל אגף אחזקת גינון

אברהם

אריה

גולדה מאיר 24

03-9431448

03-9431457

ariea@rishonlezion.muni.il

מנהל שירות ויטרינרי

ד"ר אבן צור

יהונתן

הלח"י 3 

03-9423401

03-9423417

yonatane@rishonlezion.muni.il

מהנדס העיר וראש מינהל ההנדסה

קוזיול  

קיריל

הכרמל 20

03-9547534

03-9547573

KirilK@rishonlezion.muni.il

ע. מהנדס העיר לפרוייקטים

קינד

יצחק

הכרמל 20

03-9547638

03-9547573

ItzhakK@rishonlezion.muni.il

אדריכלית העיר ומנהלת אגף תכנון

שפר

שרון

הכרמל 20

03-9547623

03-9547905

SharonSr@rishonlezion.muni.il

סגן מנהלת אגף התכנון, מנהל המחלקה לתוכניות אב ומיתאר לשם חיים הכרמל 20 03-9547539 03-9547905

HaimLe@rishonlezion.muni.il

מנהלת אגף רישוי ופיקוח על הבנייה

אמיר

רות

הכרמל 20

03-9547587

03-9547555

Rutham@rishonlezion.muni.il

מנהל מחלקת פיקוח על הבנייה

גולבשטיין

מיכאל

הכרמל 20

03-9547627

03-9547665

MichaelG@rishonlezion.muni.il

מנהל אגף תנועה וכבישים

גולדפיין

רומן

הכרמל 20

03-9547628

03-9547663

RomanG@rishonlezion.muni.il

סגן מנהל אגף תנועה וכבישים

קוזולוב

ודים

הכרמל 20

03-9547582

03-9547663

VadimK@rishonlezion.muni.il

אמרכלית מינהל הנדסה

מלכי

ורד

הכרמל 20

03-9547530

03-9547555

VeredM@rishonlezion.muni.il

חשבת מינהל הנדסה

ספו

 רונית

הכרמל 20

03-9547625

03-9547664

RonitSp@rishonlezion.muni.il

ממונה G.I.S

ג'יאן

אפרים

הכרמל 20

03-9547636

03-9547573

EfiG@rishonlezion.muni.il

ממונה נגישות עירונית

ורון

איילה

הכרמל 20

03-9547567

03-9547573

AyalaV@rishonlezion.muni.il

מנ' מרכז מידע תכנוני

וולף

יפה

הכרמל 20

03-9547577

03-9547608

Yafaw@rishonlezion.muni.il

ממונה תרבות הדיור

ברקוביץ

צביקה

הכרמל 20

03-9547576

03-9547546

ZvikaB@rishonlezion.muni.il

מנהל אגף בנייה ציבורית

סינוואני

מרום

הכרמל 20

03-9547923

03-9547664

MaromS@rishonlezion.muni.il

מנהל היטל השבחה

רחמני

אפרים

הכרמל 20

03-9547540

 

EfiR@rishonlezion.muni.il

חשב אגרות בנייה

שום

יבגני

הכרמל 20

03-9547605

03-9547555

Ivgenis@rishonlezion.muni.il

ממונה מרכז  מידע הנדסי

סמוכי

אבנר

הכרמל 20

 073-2544860

03-9547555

avners@rishonlezion.muni.il

תאגיד המים והביוב (מני"ב)- מנכ"ל

לוי

סאלי

ז'בוטינסקי 112

03-9483222

03-9483262

www.meniv-rishon.co.il

החברה  העירונית לתרבות ספורט ונופש- מנכ"ל

פולק

אלי 

תרמ"ב 7

03-9650063

03-9650162

www. hironit.co.il

החברה הכלכלית (חכ"ר)-  מנכ"ל

פלג

ניצן

ירושלים 2

03-9667905

03-9668871

www.chakar.co.il

החברה העירונית לבטחון וסדר צבורי (סד"צ)- מנכ"ל

נחמני מוטי ירושלים 2 03-9484000 03-9500542

www.rlz-bitachon.co.il

ייזום ראשון -
החברה העירונית בע"מ -מנכ"ל

אחיאל

זוהר

האלוף דוד 2

03-9547889 03-9547633

zoharahiel@gmail.com