רשימת בעלי תפקידים- איכות הסביבה

תפקיד שם משפחה שם פרטי כתובת משרד טלפון משרד פקס דוא"ל
מנהל אגף חופים ואגמים שוורצברג אלי חוף הים  03-9623024/5 03-9517125 elisw@rishonlezion.muni.il
ראש מינהל איכות הסביבה לוי איתמר מאירוביץ 2  03-9590000 03-9590026 itamarl@rishonlezion.muni.il
ממונה תחום תברואה חג'בי  אהרוני בן צבי 4  03-9435615 03-9435612 aharonic@rishonlezion.muni.il
מנהל מרחב מערב במנהל לאיכות הסביבה יקיר חיים בן צבי 4  03-9435630 03-9435612 yakirh@rishonlezion.muni.il
סגן ראש המינהל ומנהל מרחב מזרח במנהל לאיכות הסביבה בוריה  אורן גולדה מאיר 24  03-9431440 03-9622727 orenb@rishonlezion.muni.il
סגן מנהל מרחב מזרח צדוק אבי 03-9431458 AviZ@rishonlezion.muni.il
מנהלת אגף איכות הסביבה  במנהל לאיכות הסביבה שבתאי בלחסן מירב הרצל 82 03-9547751 03-9547642 MeiravS@rishonlezion.muni.il
סגן ראש מינהל ומינהל אגף תכנון ופיתוח נופי ג'דה בועז תורה ועבודה 03-9623031 03-9623853 BoazG@rishonlezion.muni.il
מנהל אגף אחזקת גינון אברהם אריה גולדה מאיר 24 03-9431448 03-9431457 ariea@rishonlezion.muni.il
מנהל יחידת הדברה כהן עופר 03-9590004 -03-9590025  oferc@rishonlezion.muni.il  
מנהל יחידת מחזור פרץ אבי 03-9435670 9435713 – 03   avip@rishonlezion.muni.il   
מנהל שירות ויטרינרי ד"ר אבן צור יהונתן הלח"י 3  03-9423401 03-9423417 yonatane@rishonlezion.muni.il
מנהל מחלקת קרינה ורעש בן עמי שלומי הרצל 82 03-9547763 03-9547642 slomiba@rishonlezion.muni.il
רכז פסולת מוצקה צירולניק ליאוניד הרצל 82 03-9547181 03-9547642 leont@rishonlezion.muni.il
רכזת חינוך סביבתי שפירא מיה הרצל 82 03-9547782 03-9547642 mayash@rishonlezion.muni.il
רכז תעשיות אייזק יוסף הרצל 82 03-9547749 03-9547642 yosefa@rishonlezion.muni.il
מתאמת עיר בריאה נדב כוכי הרצל 82 03-9547749 03-9547642 cochin@rishonlezion.muni.il