רשימת בעלי תפקידים-הנדסה

תפקיד שם מלא כתובת משרד טלפון משרד פקס דוא"ל
מהנדס העיר וראש מינהל ההנדסה קוזיול קיריל הכרמל 20 9547534 9547573

kirilk@rishonlezion.muni.il

ע. מהנדס העיר לפרוייקטים קינד יצחק הכרמל 20 9547638 9547573

ItzhakK@rishonlezion.muni.il

אדריכלית העיר ומנהלת אגף תכנון שפר שרון הכרמל 20 9547623 9547905

SharonSr@rishonlezion.muni.il
 

סגן מנהלת אגף התכנון, מנהל המחלקה לתוכניות אב ומיתאר לשם חיים הכרמל 20 9547539 9547905

HaimLe@rishonlezion.muni.il

מנהלת אגף רישוי ופיקוח על הבנייה אמיר רות הכרמל 20 9547587 9547555

Rutham@rishonlezion.muni.il

מנהל מחלקת רישוי בנייה בראשי אמיר הכרמל 20 9547545 9547555

AmirB@rishonlezion.muni.il

מנהל מחלקת פיקוח על הבנייה

גולבשטיין מיכאל

הכרמל 20 9547627 9547665

MichaelG@rishonlezion.muni.il

מנהל אגף תנועה וכבישים גולדפיין רומן הכרמל 20 9547628 9547663

RomanG@rishonlezion.muni.il

סגן מנהל אגף תנועה וכבישים קוזולוב ודים הכרמל 20 9547582 9547663

VadimK@rishonlezion.muni.il

אמרכלית מינהל הנדסה מלכי ורד הכרמל 20 9547530 9547555

VeredM@rishonlezion.muni.il

חשבת מינהל הנדסה ספו רונית הכרמל 20 9547625 9547664

RonitSp@rishonlezion.muni.il

ממונה G.I.S ג'יאן אפרים הכרמל 20 9547636 9547573

EfiG@rishonlezion.muni.il

ממונה נגישות עירונית ורון איילה הכרמל 20 9547567 9547573

AyalaV@rishonlezion.muni.il

מנהלת מרכז מידע תכנוני וולף יפה הכרמל 20 9547577 9547608

Yafaw@rishonlezion.muni.il

ממונה תרבות הדיור ברקוביץ צביקה הכרמל 20 9547576 9547546

ZvikaB@rishonlezion.muni.il

מנהל אגף בנייה צבורית סינוואני מרום הכרמל 20 9547923 9547405

MaromS@rishonlezion.muni.il

מנהל היטל השבחה רחמני אפרים הכרמל 20 9547540

EfiR@rishonlezion.muni.il

חשב אגרות בנייה שום יבגני הכרמל 20 9547605 9547555

Ivgenis@rishonlezion.muni.il

מרכז מידע הנדסי סמוכי אבנר הכרמל 20 073-2544860 9547555

avners@rishonlezion.muni.il