חברות עירוניות

תפקיד שם משפחה שם פרטי כתובת משרד טלפון משרד פקס דוא"ל
תאגיד המים והביוב (מני"ב)- מנכ"ל לוי סאלי ז'בוטינסקי 112 03-9483222 03-9483262

www.meniv-rishon.co.il

החברה לתרבות ספורט ונופש- מנכ"ל פולק אלי  תרמ"ב 7 03-9650063 03-9650162

www. hironit.co.il

החברה הכלכלית (חכ"ר)-  מנכ"ל פלג ניצן ירושלים 2   073-2668000 03-9668871

www.chakar.co.il

החברה העירונית לבטחון וסדר צבורי (סד"צ)- מנכ"ל נחמני מוטי ז'בוטינסקי 61

03-9484023

03-9500542

www.rlz-bitachon.co.il

ייזום ראשון -
החברה העירונית בע"מ - מנכ"ל
אחיאל זוהר האלוף דוד 2   03-9547889 03-9547633

zoharahiel@gmail.com