בעלי תפקידים בלשכת מנכ"ל ויחידות עצמאיות

תפקיד

שם פרטי ומשפחה

כתובת משרד

טלפון משרד

פקס

דוא"ל

מנכ"ל העירייה

חיים גליק

הכרמל 20

03-9547097

03-9547180

haimg@rishonlezion.muni.il

עוזרת מנכ"ל העירייה

ברוס קרן

הכרמל 20

03-9547248

03-9547180

kerenb@rishonlezion.muni.il

סמנכ"ל תפעולי על פיתוח העיר

דורון איתן

הכרמל 20

03-9547434

 

Eytand@rishonlezion.muni.il


 

מנהלת השירות, 
פניות הציבור ושיל"ת

מיכל ישראלי-סייפר 

הכרמל 20 03-9547776 03-9547180

MichalSi@rishonlezion.muni.il

pniyot@rishonlezion.muni.il

 

מרכזת מועצת העיר וועדות העירייה

סער טובה

הכרמל 20

03-9547240

03-9547163

Tovas@rishonlezion.muni.il

מרכזת ועדת מכרזים

אפרת גד

הכרמל 20

03-9547241

03-9547930

EfratBa@rishonlezion.muni.il

רכזת ועדות ערר לענייני הארנונה  שליד העירייה מיכל זאבי הכרמל 20 03-9547178 03-9547045

michalz@rishonlezion.muni.il

מנהלת אגף אסטרטגיה טליה סומך הכרמל 20 03-9547925

talya@rishonlezion.muni.il

מנהלת מרכז מידע ומחקר ואתר האינטרנט

לוי אתי

הכרמל 20

03-9547449

03-9547334

EtiL@rishonlezion.muni.il

ממונה על הבטיחות בעבודה

מלול משה

רוטשילד 21

03-9682343

03-9661453

moshem@rishonlezion.muni.il

מנהלת מוקד  עירוני

אבירם ניצה

הכרמל 20

03-9542771

03-9542772

nizaA@rishonlezion.muni.il

מנהל אגף פיקוח ורישוי עסקים

מרון דני

הכרמל 20

03-9547343

03-9547335

DaniM@rishonlezion.muni.il

מבקרת העירייה

זיו- שפלטר מאיה

עין הקורא 26

03-9682300
03-9682301

03-9672824

bikoret@rishonlezion.muni.il

יועצת משפטית לעירייה ומנהלת הלשכה המשפטית

עו"ד גולדנברג - לוי, אינסה

הרצל 82

03-9547003

03-9547364

InessaG@rishonlezion.muni.il

 

ס' יועמ"ש לתביעה לאכיפה עירונית
(לרבות דו"חות חניה וכתבי אישום בנושאי רישוי עסקים ותכנון ובנייה)

עו"ד סלי יעקב שירה

הרצל 82

03-9547300

03-9547364

shiraj@rishonlezion.muni.il

קשרי חוץ

בן שחר אנט

הרצל 90

03-9547510

03-9547090

anetBS@rishonlezion.muni.il

מנהל התקשוב העירוני- מנמ"ר

כרמלי איציק

הכרמל 20

03-9547246

03-9547367 

itzikc@rishonlezion.muni.il

 

מנהל אגף פיתוח עסקי וקידום יזמות

 

03-9547922

03-9547639

מנהלת פינוי בינוי רמת אליהו

מנצור דודו

זלמן שניאור  23

03-5786335

03-6167844

DavidMn@rishonlezion.muni.il

 

ראש מינהלת אזורי תעשייה

דלל ורד

שרת 6
קומה ג

03-6291469

03-6201706

veredd@rishonlezion.muni.il