מינהל קהילה

 

 

 תפקיד שם כתובת משרד טלפון פקס דואל
ראש מנהל קהילה

דפנה כרמי-שקורי

 הכרמל 20,
קומה 4

 9547861  039547869

 dafnasa@rishonlezion.muni.il

אמרכלית מנהל קהילה שרונה אדרי

הכרמל 20,
קומה 4

9547863 9547869

sharonae@rishonlezion.muni.il

מנהלת אגף נוער וצעירים הנית עזוז- פרחן הרצל 136 7948632 9671831

HenitA@rishonlezion.muni.il

מנהל הרשות העירונית  למלחמה בסמים ואלכוהול

בן שושן דוד

הרצל 82 קומה 4

9503568 9679454

david@rishonlezion.muni.il

מנהלת אגף קליטה טל טשורני

הרצל 90

9487412 9568126

 TalT@rishonlezion.muni.il

מנהלת מוקד קליטה אתיופים זיוה דסה מינץ 14 03-9410847 03-9510720

ZivaD@rishonlezion.muni.il

מנהלת בית ספר להורים ליליאן ללום

רוטשילד 24

9547442 9547120

LylianeL@rishonlezion.muni.il

מנהל האגף לחינוך ותרבות חרדית מאיר צבר נחמיה 111 03-9682391 03-9682427

meirZ@rishonlezion.muni.il

מנהל יחידת תרבות תורנית איתי קרמר נורדאו 3 9537002 9537010

itaik@rishonlezion.muni.il