בעלי תפקידים במינהל לשילוב חברתי

 

תפקיד

שם משפחה

שם פרטי

כתובת משרד

טלפון משרד

פקס

דוא"ל

ראש מינהל שילוב חברתי

אחימור 

נעמי

ירושלים 2

03-9689808

03-9502586

NeomiA@rishonlezion.muni.il

סגן ראש מינהל ומנהלת אגף תמיכה ושילוב

כהן 

אילנה

ירושלים 2

03-9689804

03-9689890

ILanaCO@rishonlezion.muni.il

מנהלת אגף אמרכלות וזכאות במנהל שילוב חברתי

משה

שולמית

ירושלים 2

03-9689911

03-9689847

ShulaM@rishonlezion.muni.il

מנהלת לשכת רווחה מערב במנהל שילוב חברתי

בן משה

מלי

תורה ועבודה 44

03-9427888

03-9616255

Malybm@rishonlezion.muni.il

מנהלת לשכת רווחה  מזרח במנהל שילוב חברתי

ונונו

בתיה

הרקפת 31 א

03-9488762

03-9474257

BatyavA@rishonlezion.muni.il

 מנהלת מרחב תיכון במנהל שילוב חברתי

ד"ר  כהן

ענת

הרצל 90 

03-9487401

03-9568129

anatc@rishonlezion.muni.il

מנהלת אגף פעולות חברתיות במינהל לשילוב חברתי

בטיטו

רחל

ירושלים 2

03-9689809

03-9664373

Rachelba@rishonlezion.muni.il

מנהלת אגף לטיפול וקידום נוער וצעירים

בן בסט

גילה

הרצל 90 

03-9487405

03-9678484

gilabb@rishonlezion.muni.il

מנהלת לשכת שיקום ונכויות במנהל לשילוב חברתי

עברי - יעקובוב

ליאת

ירושלים 2

03-9689806

03-9664373

liaty@rishonlezion.muni.il

מנהלת הלשכה לאזרחים ותיקים במינהל לשילוב חברתי  

בן גוב

איריס

הרצל 82 

03-9547527

03-9547738

iris@rishonlezion.muni.il

מנהלת המחלקה לעבודה סוציאלית בקהילה

לוסטינג שירן ירושלים 2 03-9689909 03-9689877

Shiranl@rishonlezion.muni.il

מנהלת מעון ורד

נאור 

איילת

החורש 2 

03-9464349

03-9464349

maonvered@gmail.com

מנהלת מעון חצב

צור 

פזית

אבי האסירים 2 

03-9657755

03-9657755

HE-hazav-rlz-s@kishurim.k12.il