מידע על יום הבחירות

פנקס הבוחרים כולל את בעלי זכות הבחירה ברשות מקומית מסוימת, והוא מתעדכן לפני כל מועד בחירות בישראל. אם הנכם בני 17 ומעלה ביום הבחירות, ואתם רשומים במרשם האוכלוסין כתושבי אותה רשות מקומית - אתם בעלי זכות הצבעה ותוכלו לגשת לקלפי המיועדת לכם ולהצביע בבחירות המקומיות.
רשימת הבוחרים בפנקס מפרטת את שם המשפחה של כל בוחר, שמו הפרטי, שם אביו או אימו, שנת לידתו, מענו, מספר זהותו במרשם האוכלוסין ומקום הקלפי המיועדת לו.

כדי להיכלל בפנקס הבוחרים של רשות מקומית נתונה - עליכם להיות רשומים בכתובת המצויה בתחומי אותה רשות בה אתם מתעתדים להצביע. אם אינכם רשומים בפנקס הבוחרים של אותה רשות, לא תוכלו להצביע. אם לא קיבלתם הודעה לבוחר החל מהיום ה-21 לפני הבחירות, וברצונכם לוודא האם אתם רשאים להצביע והיכן, תוכלו לפנות למודיעין הבחירות של משרד הפנים ולברר:
האם פרטיכם, או פרטי אדם אחר, כלולים בפנקס הבוחרים ביום הפנייה ?
מהו מקום הקלפי בו אתם אמורים להצביע ביום הבחירות המיועד ?
האם הקלפי נגישה לאנשים המוגבלים בניידות, ואם לא - היכן בקרבת מקום מגוריכם מצויה קלפי מתאימה ומה עליכם לעשות כדי להצביע בה ביום הבחירות.