רישום לתפקיד מזכיר/ת קלפי ליום הבחירות

עיריית ראשון לציון
הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות לעיריית ראשון לציון

למנהלת הבחירות לעיריית ראשון-לציון דרושים מועמדים לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות שתיערכנה ביום ג', י"ח בחשוון התשע"ד, 22 באוקטובר 2013.

תיאור התפקיד:
מזכיר ועדת הקלפי הוא הגורם האמון על ניהולה התקין של עבודת ועדת הקלפי ביום הבחירות, החל מפתיחת הקלפי, ניהול פרוטוקול הוועדה, יעוץ לוועדת הקלפי, סגירת הקלפי והעברת תוצאות ההצבעה וחומרי ההצבעה למנהל הבחירות.

דרישות:
• יסודיות ודיוק בפרטים;
• ידיעת השפה העברית;
• התחייבות לעבודה ביום הבחירות משעת פתיחת הקלפיות ועד לסיום הליכי הספירה ומסירת החומרים;
• עמידה בתנאי לחץ ועומס;
• ניידות;
• יתרון לבעלי ניסיון קודם כמזכירי ועדות קלפי ולעובדי מדינה;

הליך המיון:
• ראיון קצר בעל פה;
• ביצוע לומדה למזכיר ועדת קלפי ומעבר המבחן בציון 80 לפחות; (באתר האינטרנט של משרד הפנים הפיקוח
  על הבחירות 
 (www.moin.gov.il )
• השתתפות בהדרכה פרונטאלית ועמידה במבחן מסכם בסיומה.

דגשים נוספים:
• על המועמד להצהיר כי אינו מועמד או חבר מפלגה או ברשימה מקומית ב-5 השנים האחרונות;
• על המועמד להצהיר כי אינו פעיל וכי לא חתם כמגיש רשימה או הצעת מועמד בבחירות אלה;
• על המועמד להצהיר כי אינו קרוב משפחה של מנהל הבחירות באותה רשות;
• יודגש כי ניתן יהיה להעסיק בן משפחה אחד מקרבה ראשונה
• לא כל המסיימים בהצלחה את הליך ההכשרה ישובצו לתפקיד מזכירים; למנהל הבחירות
• מנהל הבחירות אינו מתחייב לראיין את כל מי שיגיש מועמדות ואינו מתחייב להעסיק את כל מי שיעבור את 
  הליך המיון; מנהל הבחירות שומר לעצמו את הזכות לקבוע את השיבוץ הסופי של המועמדים על פי צורכי
  הבחירות
• שכר העבודה ישולם רק לאחר יום הבחירות, והוא מותנה בקבלת כתב מינוי ובביצוע התפקיד בהצלחה; לא
   ישולם כל תשלום למי שלא שובץ לעבודה.

להרשמה לחצו כאן 

בסיום ההרשמה יש להדפיס את  טופס הרישום  ואת טופס ההצהרה ולהביאם לראיון/הדרכה.

ההרשמה תסתיים ביום ב' כ"ג באלול התשע"ד, 29.8.2013.

האמור במודעה זו בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך.

קרין לוי
מנהלת הבחירות לעיריית ראשון לציון