מטלות נדרשות ממזכיר הקלפי

מנהלת הבחירות
עיריית ראשון לציון

 

מועמד/ת נכבד/ה
מטלות נדרשות ממזכיר הקלפית
 

כמועמד לעבודה ביום הבחירות 22.10.13 תידרש לבצע את המטלות הבאות:

1. מילוי טופס מקוון המצוי באתר העירייה, הדפסת הטופס והדפסת הצהרה והבאתם לראיון.
2. ראיון אישי קצר במועד שיקבע ובמקום שיקבע.
3. למידה עצמית באמצעות לומדה ממוחשבת באתר האינטרנט של המפקח הארצי על הבחירות ומעבר בחינה בציון 80, הדפסה והבאת האישור על הציון בבחינה ליום ההדרכה.
4. השתתפות בהדרכה שאורכה 5 שעות ועמידה בתרגיל/ מבחן מסכם בהתאם לדרישות.
5. מס' ימים לפני הבחירות – הגעה לקבלת החומר הרגיש ואחסונו בביתך.
6. סיור מקדים במקום הקלפי המיועד.
7. במהלך יום הבחירות:  התייצבות ב – 6:15 בבוקר במקום הקלפי ועבודה רצופה עד לסגירת מקום הקלפי ב – 22:00 וכן לאחר סגירת הקלפי - ספירת הקולות ועריכת פרוטוקולים. לאחר מכן הגעה לאולם הספורט בגן נחום – מקום קליטת החומר ועד לשחרורך ( מדובר בעבודה רצופה שעשויה להימשך כ-24 שעות).
8. מנהלת הבחירות איננה מתחייבת להעסיק את כל מי שהגיש מועמדות ואף עמד בכל הדרישות. השיבוץ הסופי יהיה בהתאם לצרכי מנהלת הבחירות.
9. השכר הכולל – 1,970 ₪ ברוטו ממנו ינוכה מס אחיד לכולם בשיעור של 25%
השכר כולל אש"ל ונסיעות (ועדת הבחירות לא תספק מזון/שתיה).