מיקלטים צבוריים בעיר

המקלטים יפתחו עפ"י הוראת פיקוד העורף

מס' כתובת המקלט שכונה גודל נטו כמות  האנשים
1 רח' מאיר אבנר מס' 22 שכון המזרח 68-מ"ר 136
2 רח' ישעיהו הנביא מס' 16 א' שכון המזרח 50-מ"ר 100
3 רח' עזרא מס' 39 א' שכון המזרח 47-מ"ר 94
4 רח' מקביל רד"ק פינת עזרא א' 46 שכון המזרח 47-מ"ר 94
5 רח' זרובבל מס' 1 א' שכון המזרח 25-מ"ר 50
6 רח' אסירי ציון מס' 7 א' שכון המזרח 96-מ"ר 192
7 רח' מורדי גטאות 56 א' שכון המזרח 96-מ"ר 192
8 רח' הרקפת מס' 45 א' שכון המזרח 47-מ"ר 94
9 רח' החבצלת מס' 25 שכון המזרח 47-מ"ר 94
10 רח' החצב מס' 16 א' שכון המזרח 115-מ"ר 230
11 רח' מודיעין מס' 10 א' רביבים-סלע ישן מ"ר-47 94
12 רח' גוש עציון מס' 30 רביבים-סלע ישן 60-מ"ר 120
13 רח' אלקלעי מס' 28 א' רמב"ם-מרכז 100-מ"ר 200
14 רח' סמילנסקי מס' 34 ראשונים-גן נחום 47-מ"ר 94
15 רח' מלכי ישראל מס' 6 א' רמת אליהו 61-מ"ר 122
16 רח' שלמה המלך מס' 10 א' רמת אליהו 60-מ"ר 120
17 רח' שלום אש מס' 8 ב' רמת אליהו 96-מ"ר 192
18 רח' שלום אש מס' 8א' רמת אליהו 96-מ"ר 192
19 רח' נתן שלמה מס' 15 רמת אליהו 96-מ"ר 192
20 רח' זלמן שניאור מס' 18 א' רמת אליהו -גן מנשה 61-מ"ר 122
21 רח' התדהר מס' 2 א' רמת אליהו 96-מ"ר 192
22 רח' חיים אריאב מס' 4 א' רמת אליהו 96-מ"ר 192
23 רח' הכנסת מס' 1 א' רמת אליהו 96-מ"ר 192
24 רח' שי עגנון מס' 1 א' רמת אליהו מ"ר 61 122
25 רח' גולינקין מס' 8 א' רמת אליהו 98-מ"ר 196
26 רח' גולינקין מס' 8 ב' רמת אליהו 98-מ"ר 196
27 רח' יעקב כהן מס' 28 רמת אליהו 115-מ"ר 230
28 רח' אבו חצירא מס' 11 א' רמת אליהו 115-מ"ר 230
29 רח' ספינת השלושה מס' 14 רמת אליהו מ"ר 115 230
30 רח' אנילביץ מס' 20 רמת אליהו- נורוק 94-מ"ר 188
31 רח' אנילביץ מס' 20 א' רמת אליהו- נורוק 100-מ"ר 200
32 רח' האגס מס' 2 נחלת יהודה 25-מ"ר 50
33 רח' התמר מס' 2 נחלת יהודה 25-מ"ר 50
34 רח' אלי כהן מס' 4 נחלת יהודה 94-מ"ר 188
35 רח' הבנים מס' 13 א' נחלת יהודה 25-מ"ר 50
36 רח' קפלן - צאלח מס' 4 נחלת יהודה 100-מ"ר 200
37 רח' השניים  נחלת יהודה מ"ר 83 166
סה"כ 2,798 מ"ר 5,596