איכות הסביבה- הסברה וחינוך סביבתי

 

מידע כללי – המחלקה לחינוך סביבתי הפועלת במסגרת האגף לאיכות הסביבה עוסקת בהגברת המודעות לנושאי סביבה והטמעת ערך הקיימות המדבר על שימוש מושכל במשאבי הסביבה הקיימים תוך שמירתם לדור הבא, זאת בקרב מוסדות החינוך הפורמאליים והאי פורמאליים בפרט ובקרב הקהילה בכלל.

מדיניות – מדינות המחלקה הינה בדגש שיתוף ציבור על רבדיו השונים , בעיר פועלת וועדה לאיכות סביבה וכמו כן בתאום רב מערכתי בין כל גורמי העירייה ומחוצה לה העוסקים בנושאים הסביבתיים, זאת לצורך תאום פעילויות הסברתיות וחינוכיות בתחום הקיימות, פעילויות אלו נקבעות בהלימה לתוכניות ויעדי האגף לחינוך סביבתי במשרד להגנת הסביבה וכוללות מוסדות חינוך פורמאלי, א – פורמאלי וקהילה.

חינוך פורמאלי

 • חינוך סביבתי בבתי ספר – הנחייה והדרכת צוותי הוראה בכלל בתי הספר בעיר בנושאי סביבה שונים – פיתוח תוכניות ופרויקטים לימודיים סביבתיים וקידומם של בתי ספר המעוניינים בקבלת תו ירוק מהמשרד להגנת הסביבה.
 • חינוך סביבתי בגני ילדים – הטמעתה והרחבתה של התוכנית החינוכית סביבתית "לראות את הנולד – ללמוד לחיות בעולם בר קיימא" בקרב כל גני הילדים בעיר. ליווי גני ילדים לקבלת תו ירוק מהמשרד להגנת הסביבה.

קהילה

 • חינוך בלתי  - פורמאלי - הנחייה והדרכה של אנשי חינוך וקהילה כגון מועדוניות, מרכזים קהילתיים, מועדוניי יום לקשישים, בתי אבות, בתי עסק ועוד לצורך הטמעת הקיימות בקרב קהלי היעד השונים מקיימת המחלקה מגוון קורסים הכשרות וימי עיון לפעילים סביבתיים וצוותים לבעלי עסקים – ירוק העסק שלך, ועוד.
 •  הכשרת נאמני ניקיון – האמונים על שמירת הניקיון בעיר ואכיפתו של חוק הניקיון באמצעות תעודת נאמן ניקיון. ההכשרה מיועדת לכל תושב (מעל גיל 18) המעוניין לקחת חלק בפעילות הסביבתית בעיר והיא מועברת ע"י נציג המשרד להגנת הסביבה.
 • רמב"ם– שכונה ירוקה מקיימת – במסגרת פיילוט נבחרה שכונת רמב"ם כדגם לשכונה מקיימת, לצורך כך הוקמה ועדת היגוי הכוללת תושבים, אנשי רשות וגורמים מקצועיים אשר עוסקת במגוון נושאים סביבתיים:
  1. ועדת תשתיות מפגעים ואכיפה.
  2. ועדת המרחב הבנוי והפתוח.
  3. ועדת תברואה ואיכות סביבה.
  4. ועדת חינוך, תרבות ורווחה

 הוועדות פתוחות לתושבי השכונה ותוצרתן תהייה תוכנית עבודה משולבת לשיפור איכות החיים והסביבה בשכונה.