טיפול בפסולת בניין

 

המשרד להגנת הסביבה, באמצעות חוק התכנון והבניה, מפקח ומנהל את הפינוי המוסדר של פסולת בניין. להלן נוהל לפינוי מוסדר ורשימת אתרים להטמנת פסולת.