לוחות מודעות

 

לאור התפתחות המדיה והאינטרנט פחת השימוש בלוחות מודעות פיסיים.

העירייה החליטה כמדיניות להסיר את הלוחות הגדולים ובמקומם לפזר "לוחות אישיים לתושב", לוחות שמאפשרים לתושבים מקום לתליית הודעות אישיות (לוחות שאינם מיועדים לשימוש מסחרי) לרבות הקצאת לוח נפרד בסמוך המיועד לתליית מודעות – אבל.

להלן פרוט לוחות המודעות עפ"י אזורי העיר :

לוחות מודעות באזור מזרח העיר

לוחות מודעות באזור מערב העיר

לוחות מודעות אזור תיכון