מידע סביבתי - קישורים למקורות מידע

לוגו - הולכים על ראשון נקיה 

 

1.      דיווח חודשי על פעילות אגף איכות הסביבה:
1.1  נתונים סטטיסטיים על הפעילות האגף בכל תחומי עבודתו  על בסיס חודשי מפורטים דוח מחצית 2014   דוח  2013

2.      איכות אוויר:
       2.1  נתוני תחנת ניטור איכות אוויר תחבורתית הממוקמת ברח' הרצל:   בוחרים סוג המפה ובהמשך - מיקום התחנה אזור "גוש דן" 
              דו"ח ניידת ניטור איכות אוויר רחוב בן גוריון  פינת ינאית בן צבי 
       
2.2  אבק מזיק (אסבסט)  נתוני אסבסט 2014
       2.3  נתוני בדיקות תקני פליטה: נתוני מידע יוצגו בהתאם לחוק

3.      זיהום קרקע: נתוני מידע יוצגו בהתאם לחוק

4.      חמרי הדברה: 

5.      חומרים מסוכנים:
5.1  אירועי חומרים מסוכנים בשנת 2015  

 6.    סביבה מימית: בדיקה שבועית לאיכות מי הים: למפת איכות מי הרחצה, בריכות
       מהיום בכל חופי ראשון לציון על פי בדיקת משרד הבריאות מי הים נמצאו נקיים מכל זיהום (אגף חוף הים). פירוט תוצאות בדיקות 
        יתפרסם
 במקרים של תוצאות לא תקינות.

7.     קרינה בלתי מייננת:
        7.1   קרינת רדיו     
        7.2   מפת GIS
        7.3  בטיחות קרינה
        7.4  גז ראדון
        7.5   רשת חשמל

8.     
טיפול בשפכי תעשייה:
       8.1  לדוחות חודשיים מפורטים של תוצאות בדיקות שפכים

9.     רעש:  

 10. רעש מטוסים ומפות חשיפה לרעש:  

11.  פסולת מוצקה:
11.1 נתוני איסוף, פינוי ומחזור פסולת מוצקה בעיר

12.  אנטנות סלולריות  לרשימה עירונית מפורטת.  מידע מפורט על גבי מפה ניתן למצוא באתר ההנדסי . למידע מאתר המשרד להגנת הסביבה , לטיפול בפניות