תוצאות מדידות איכות מים-בריכות שחיה

 בריכה חודש 
 שיכון המזרח  אפריל 2012
 שיכון המזרח  יולי 2014
שיכון המזרח אוגוסט 2014
שיכון המזרח דצמבר 2015