קומפוסטרים בבתים משותפים

כתובות של קומפוסטרים בבתים משותפים:

  מס' מתקן

כתובת בניין פעיל מס'
1 ברזילאי 2, שכונת כצנלסון

8

2 נילי 6 4
3 אהרון קרון 30 12
4 וייצמן 5 12
5 רמב"ם 23 12
6 הלוחמים 3 6
7 הרב סיבהי 13 8
8 בניין העירייה
9 כצנלסון 2 6
10 מזרחי משה 1 9
11 רמבם 42 10
12 + 13 השדה 6 ב' 16
14 על כנפי נשרים 5 14
15 פיינברג 3 14