תמונות מתקני מיחזור

מתקן מחזור בצורת צפרדע   מתקן מחזור בצורת דב