חלקות חקלאיות בבתי ספר

בשנת 2010 הוקמו 9 חלקות בבתי הספר ידלין, ויתקין, רעות, ישורון, בלקינד, אשלים, רוזן, אשכולות, ספריית -יצחק שדה.
בית הספר מכין תכנית לימודית בשיתוף עם העירייה ולאחר אישורה מוקמת גינה מגודרת עם אמצעי השקיה לגינה בלבד, כמו כן מסופק ציוד ועזרה מקצועית להדרכה והכוונת הילדים.

חלקה חקלאית בבית הספר

חלקה חקלאית בבית הספר

חלקה חקלאית בבית הספר

חלקה חקלאית בבית הספר

 

 

 

                                                    מיזמים בבתי ספר – בשיתוף התלמידים

    חלקה חקלאית בבית הספר - ילדים עובדים

    חלקה חקלאית בבית הספר - ילדים עובדים