תכנון ופיתוח נופי

מנהל: מר בועז ג'דה
טלפון: 03-7763323  פקס: 03-9625789  
דואל: BoazG@rishonlezion.muni.il

במסגרת האגף אחריות על כל מערך התכנון והביצוע של עבודות הפיתוח והשיקום הנופי וכן כולל את התחומים הבאים:

  • תכנון שטחים ירוקים
  • פיתוח ושדרוג גינות ציבוריות  ופארקים ציבוריים
  • שדרוג גינות ותיקות
  • כרסום שורשי עצים ברחבי העיר
  • פארקים לכלבים
  • הצללות למתקני משחק
  • גומי למתקני משחק וכושר
  • הצבת מתקני משחק חדשים
  • שתילות בט"ו בשבט
  • חלקה לימודית/ חקלאית בבתי ספר ומיזמים ירוקים
  • התקנת מתקני כושר
  • החלפת חול בגני ילדים ובגנים ציבוריים
  • תאורה
  • פיסול ועיצוב סביבתי
  • התקנת קולרים ברחבי העיר
  • אחזקת מתקני משחק