תכנון ופיתוח נופי

מנהל: מר בועז ג'דה
טלפון: 03-7763323  פקס: 03-9625789  
דואל: BoazG@rishonlezion.muni.il

במסגרת האגף אחריות על כל מערך התכנון והביצוע של עבודות הפיתוח והשיקום הנופי וכן כולל את התחומים הבאים:

 • תכנון שטחים ירוקים
 • פיתוח ושדרוג גינות ציבוריות  ופארקים ציבוריים
 • שדרוג גינות ותיקות
 • כרסום שורשי עצים ברחבי העיר
 • פארקים לכלבים
 • הצללות למתקני משחק
 • גומי למתקני משחק וכושר
 • הצבת מתקני משחק חדשים
 • שתילות בט"ו בשבט
 • חלקה לימודית/ חקלאית בבתי ספר ומיזמים ירוקים
 • התקנת מתקני כושר
 • החלפת חול בגני ילדים ובגנים ציבוריים
 • תאורה
 • פיסול ועיצוב סביבתי
 • התקנת קולרים ברחבי העיר
 • אחזקת מתקני משחק