החלפת חול בגנים ציבוריים ובגני ילדים

בשנה האחרונה כ - 272 גנים אושרו על ידי מכון התקנים
נותרו כ-46 נמצאים בתהליך התאמה לצורך אישור מכון התקנים.

                      לפני                                                                           אחרי