החלפת מתקני משחק בגני ילדים

קיימים 258 גני ילדים:
131 קבלו אישור מכון התקנים, יתרת הגנים בתהליך התאמה לתקן.

מתקני משחק