הצבת מתקני משחק

מתקני משחק חדשניים ובטוחים הותקנו  ומותקנים בגנים ובפארקים ברחבי העיר

 

תמונות לפני ואחרי של גני משחקים