כרסום שורשי עצים

האגף מטפל באמצעות כרסום  בשורשי העצים בערוגות ובעצי רחוב אשר מרימים מדרכות ויוצרים מפגע להולכי רגל.

בשנת 2010 בוצעו כרסומי שורשים בכ - 1,000 יחידות עצים וכמות דומה תבוצע בשנת 2011.

תמונת המדרכה עם שורשים בולטיםתמונת המדרכה לאחר טיפול 

                          לפני                                                                  אחרי