פיתוח ושדרוג רחובות וצמתים

פיתוח בפינת רחובות הסתדרות ובן גוריון

מדרחוב וולפסון

רחוב זלמן שניאור – רמת אליהו

הצבת מיזם סביבתי "חיות אורבניות" בשכונת אברמוביץ 

אי תנועה וכיכר – רחוב שייקה דן

בפינת הרחובות הסתדרות ובן גוריון  נשתלה חורשת עצי הדר והוקמה גינה חדשה ופורחת לרווחת התושבים

  לפני

תמונת "לפני" של רחוב ההסתדרות

 

 

 

 

 

 

 

 

אחרי

תמונת "אחרי" של רח' ההסתדרות 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

        חיות אורבניות בשכונת אברמוביץ

פרפרים - חיות אורבניות בכיכר בשכונת אברמוביץ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          אי תנועה וכיכר ע"ש  שייקה דן במערב העיר

   ברווזים בכיכר - חיות אורבניות בכיכר