שתילות בט"ו בשבט

מידי שנה מקיימים את נטיעות ט"ו בשבט עם גני ילדים ותושבים.

תלמידים בחגיגת נטיעות

 ראש העיר ותלמידים - חגיגת נטיעותתלמידים בחגיגת נטיעות