תברואה

 

 

תחום התברואה בעיר נמצא בטיפול של מנהל אגף תברואה וכן  בטיפול ישיר של מנהלי המרחבים. להלן החלוקה ביניהם ע"פ תחומי אחריות :

חג'בי אהרוני, מנהל אגף תברואה
כתובת: בן צבי 3, רמת אליהו
טלפון:  9435615  AharoniC@rishonlezion.muni.il

  • אכיפה
  • יח' נהגים
  • מיחזור
  • הדברה
  • אתר אשפה

אורן בוריה, מנהל מרחב מזרח וסגן ראש המינהל
טלפון: 9431440 orenb@rishonlezion.muni.il
יקיר חיים, מנהל מרחב מערב
טלפון: 9435633 yakirh@rishonlezion.muni.il  
   

  •  פינוי אשפה ביתית
  • פינוי פסולת גזם וגרוטאות
  • מכולות וטמוני קרקע
  • טאטוא רחובות
  • פינוי פגרים

לנוחיותכם, ניתן לקבל מידע מפורט לפי רחוב על ימי פינוי אשפה לסוגיה, ימי הוצאה של פסולת גזם וימי טיאוט הרחובות.
למידע לפי רחוב 

פסולת אלקטרונית גדולה (כגון מסכי טלוויזיה) אשר אינה נכנסת לתוך המיכל יש להוציאה ולהניחה ביום הוצאת גזם.
המיון מתבצע בתחנת המעבר.
לרשימת מיקום מתקני המיחזור לפסולת אלקטרונית