פינוי אשפה ביתית

ימי פינוי אשפה ביתית

לידיעתכם, העיר מחולקת לאזור צפוני ודרומי באמצעות רצף הרחובות ירושלים, הכרמל ומשה דיין. באופן עקרוני, למעט חריגים, יתקיים פינוי אשפה מכל השכונות שבאזור הצפוני בימים אי - זוגיים, קרי א', ג', ה' ובכל השכונות שבאזור הדרומי בימים ה"נגדיים", כלומר ב', ד', ו'. 
רוצה לדעת את ימי הפינוי ברחוב שלך ? רשום את  שם הרחוב ותקבל את הימים לפינוי אשפה והוצאת פסולת, גזם וגרוטאות.