פינוי פגרים

 

העירייה מבצעת פינוי פגרי בעלי - חיים משטחים ציבוריים, כמו כן מתבצע שירות, בתשלום, משטחים פרטיים (גובה התשלום מתעדכן מפעם לפעם בחוק העזר העירוני).

לאור מיומנותה וזמינותה של העירייה בתחום נותנת העירייה שירות בתשלום לפינוי פגרים משטחים פרטיים, האגרה תמורת פינוי הפגר נקבעת מפעם לפעם ומתעדכנת בחוק העזר העירוני.