פינוי פסולת, גזם וגרוטאות

תושבים יקרים שימו לב,

על פסולת גזם (עלים ודשא)* להיות אסופה וארוזה בכלי כלשהוא, על מנת שלא תתפזר ותלכלך את הסביבה. השארת פסולת גזם בתפזורת הינה אסורה על פי חוק העזר העירוני. תושב אשר יעבור על החוק צפוי לקנס בגובה 730 שקלים.

* ענפים כרותים יכולים להיות מונחים בנקודת ההוצאה ביום ההוצאה הנקוב.

רוצה לדעת את ימי הפינוי ברחוב שלך ? רשום את  שם הרחוב ותקבל את ימי הפינוי של אשפה וההוצאה של פסולת, גזם וגרוטאות.