טיאוט רחובות

ימים: א, ג, ה ימים: ב, ד, ו
שכונה שכונה
בנות חייל קריית גנים
כצנלסון קריית חתני פרס נובל
נאות אשלים קריית כרמים
נווה אליהו נווה הלל
נווה חוף רמז
קריית ראשון נאות שקמה
מב"ת מערב שיכוני המזרח
נווה דקלים נעורים
אברמוביץ' נווה הדרים
מב"ת צפון צמרות
נחלת יהודה קריית שמחה
קדמת ראשון ראשונים
רמב"ם השומר
מישור הנוף
רביבים

 התוכנית השבלונית המחזורית מכתיבה טיאוט רחובות באמצעות פועלים ומכונות לפחות שלוש פעמים בשבוע (בשכונות הצפוניות בימים א', ג', ה' ובשכונות הדרומיות בימים ב', ד', ו'). כל הרחובות המרכזיים בשכונות, סביבת מרכזים מסחריים ומרכז העיר תוגברו לרמת ניקיון יום יומית (שישה ימים בשבוע).