המסלול האקדמי המכללה למינהל -עם הפנים לקהילה

עם הפנים לקהילה
המסלול האקדמי המכללה למינהל חרט על דגלו הקניית ערכים של מעורבות חברתית, אחריות אישית ותרומה לקהילה. זוהי  מחויבות ארוכת טווח ושיטתית המבוססת על שיתוף פעולה בין -סטודנטים, סגל אקדמי ומינהלי - לבין הקהילה. במסגרת "עם הפנים לקהילה", המסלול האקדמי המכללה למינהל פועל במגוון תחומים בהתנדבות, השקעה, ייעוץ והדרכה, העשרה תרבותית-אקדמית, סיוע לנזקקים ועוד. כמוסד אקדמי גדול ומוכר, לתרומה לקהילה יש ערך חינוכי למכללה ולחברה בכלל, ע"י יצירת  חברה טובה יותר תוך הקניית ערכים של סובלנות, קבלת האחר ונתינה. למידע נוסף.

סדרת הרצאות 
המסלול האקדמי המכללה למינהל מציעים הרצאות במגוון של נושאים לקהל הרחב. לסדרת ההרצאות.