הרשות לספורט

"הרשות לספורט נותנת מענה ומתאימה עצמה לצרכי הספורטאים של האוכלוסיה על גווניה בכל אזורי העיר. בראשון לציון קיימת מגמה של גידול בעיסוק בספורט וקיימת התפתחות של ענפי ספורט חדשים. אוכלוסייתה של ראשון לציון צעירה מאוד כ – 70% מתושבי העיר מתחת לגיל  40  גורם המגביר את הביקוש לפעילות ספורט".

"המדיניות העירונית בתחום הספורט היא לגרום לכמה שיותר אזרחים שיעסקו בספורט ועל חשיבות הספורט בקרב נוער (המהווים את עתידה הבסיסי האנושי בעירנו) אין צורך להוסיף".

"מגוון הרחב של מתקני הספורט הפרוסים בעיר ילך ויגדל משמעותית בשנים הקרובות. בעקבות בנייה מסיבית של מתקנים שיתנו מענה הולם לספורט התחרותי, העממי והפורמלי".