קומוניקט בנושא מפגע עטלפי פירות

עטלפים אוכלי פירות וחרקים מהווים חלק מהטבע העירוני וקיומם בתחומי יישוב הינה עובדה מוגמרת.

לא כל העטלפים בתחומי יישוב הינם אוכלי עטלפי פירות , חלקם הינם עטלפים אוכלי חרקים.

קיומם של עטלפי החרקים בסביבתנו חשוב ביותר כיוון שהם מהווים מדביר ביולוגי חשוב למזיקים כגון יתושים ויבחושים. בנוסף, כמעט כל עטלפי החרקים במדינת ישראל הינם חיות בסכנת הכחדה.

בעוד שקיים פחד אנושי מן העטלפים המבוסס רובו ככולו ממיתוסים (כגון: דרקולה) , חשוב לציין כי אין כל נזק הנגרם מעטלפים המתעופפים בלילה אלא אך ורק מהפרשותיהם של עטלפי פירות.

עטלפי פירות נמשכים מאוד לפירות עסיסיים ומרקיבים של עצים מסוימים כגון תמרים, אזדרכת , פיקוס וכו'

על כן מחויבות העירייה בהתאם להנחיות משרד הגנת הסביבה, בטיפול בצמצום מפגע הנגרם מהפרשות עטלפי פירות הוא לדאוג מחד לגיזום עצים בעלי פירות מבשילים הנמצאים במרחב הציבורי ומאידך לפעול לתכנון מושכל של העצים בגינות הציבוריות. בנושא זה, יש לפנות למוקד 106 , התלונה תיבדק ע"י השירות הווטרינרי ובמידה ותמצא מתאימה לטיפול , התלונה תועבר לטיפול מחלקת הגינון.

מצד שני כיוון שישנם עצי פרי רבים בשטחים הפרטיים, בגינות התושבים וכיוון שקיום עטלפים במרחב העירוני הינה עובדה קיימת בדיוק כמו שתושב לא יחשוב להלין על קיום ציפורי שיר בעיר שנמשכים גם הם מקיום פירות ופרחים, קיימת חובה של התושבים לדאוג לגזום את עצי הפרי שלהם או לכסותם ברשת.

הרחקת עטלפי הינה אופציה אפשרית גם כן. אופציה זו כוללת שימוש ברשתות, אורות סנוור ומכשירים הרחקה על קוליים. קיים צורך בתחזוקה עקבית לאמצעים אלא עקב התרגלות העטלפים.   אמצעים אלה מופעלים על ידי מרחיקי עטלפים מקצועיים. מכיוון שאחריות העירייה בנושא זה הינה בטיפול בעצי הפרי המצויים במרחב הציבורי בלבד,  אין ברשות העירייה מכשור מתאים או כוח אדם מיומן בנושא.

נכתב על ידי

ד"ר תומר ניסימיאן , DVM MVPH

רופא וטרינר עירוני מוסמך בבריאות ציבור ווטרינרית