פיזור פתיונות לשועלים ותנים כנגד מחלת הכלבת


פיזור פתיונות לשועלים ותנים כנגד מחלת הכלבת

במסגרת פעולות עיריית ראשון לציון כנגד מחלת הכלבת ובשיתוף רשות הטבע והגנים והשירותים הווטרינרים , יפוזרו ע"י המחלקת הווטרינרית העירונית בימים הקרובים פיתיונות כנגד מחלת הכלבת לטובת חיסון אוראלי של שועלים ותנים.

גודל הפיתיון וצורתו מזכיר קופסת גפרורים וצבעו חום -

תמונה  של פתיונות

 

 

 

 

הפיתיונות מכילים תרכיב כנגד כלבת ולמרות שאין כל סכנה כל שהיא , אין לגעת בהם. חשוב להקפיד שילדים קטנים לא יאספו אותם. במקרה של מגע ישיר בפיתיון, יש לרחוץ היטב את הידיים ולהתקשר לאחד משני מספרי הטלפונים הבאים: 057-7762229 ו- 0506241352.

הפיתיונות יפוזרו בשטחים הפתוחים הסובבים את העיר ובהם קיימת אוכלוסייה של מאות שועלים ותנים.

שועלים ותנים שנראים משוטטים ברחבי ראשון לציון מהווים חלק מה"טבע העירוני" , הם מפחדים מבני אדם והם אינם מהווים סכנה לציבור כאשר שומרים מהם מרחק ונמנעים ממגע עימם ופעילים בעיקר בעוד בין הערביים והלילה. במידה ותושב נתקל בפגר של שועל או תן יש לפנות למוקד העירוני – 106 .


                                                                                                                                    בברכה,
                                                                                                                                    ד"ר תומר ניסימיאן 
                                                                                                                                    ווטרינר עירוני אחראי מרחב מערב