מנהלת: מ"מ  אלונה גל
כתובת: הכרמל 20 קומה 4
טלפון:  9547975 
דואל: alonag@rishonlezion.muni.il

טפסים למועמדים למכרזים - חובה לצרף אישורים 
טופס הגשת מועמדות
שאלון אישי  
נוהל גיוס עובדים ומיונם: איוש משרות שלא במכרז ועפ"י מכרז

מכרזי כח אדם

מספר מכרז  תאור תפקיד תאריך אחרון  להגשה
199.2014 מנהל מרכז ונוער 5.2.2015
192.2014 תובע עירוני 5.2.2015
171.2014 מדריך נוער 5.2.2015
188.2014 מנהל אגף תכנון ופתוח נופי 22.1.2015
185.2014 עובד סוציאלי במרכז אלימות במשפחה 22.1.2015

 דרושים

 תאריך  תאור תפקיד  מועד אחרון להגשה
27.11.2014 מוקדני/םיות למוקד מניב