מנהלת: מ"מ  אלונה גל
כתובת: הכרמל 20 קומה 4
טלפון:  9547975 
דואל: alonag@rishonlezion.muni.il

טפסים למועמדים למכרזים - חובה לצרף אישורים 
טופס הגשת מועמדות
שאלון אישי  
נוהל גיוס עובדים ומיונם: איוש משרות שלא במכרז ועפ"י מכרז

מכרזי כח אדם

מספר מכרז  תאור תפקיד תאריך אחרון  להגשה
24.2015 מנהל אגף תכנון ופיתוח נופי 10.3.2015
17.2015 מציל בחוף הים 8.3.2015
12.2015 מדריך במקצועות אומנות במועדון העיוור ובמערך יום לנפגעות תקיפה מינית 8.3.2015
9.2015 עובד סוציאלי לנפגעות תקיפה מינית 15.3.2015
4.2015 מנהל משאבי אנוש ושכר סקטוריאלי - עובדי הוראה 15.3.2015

 דרושים

 תאריך  תאור תפקיד  מועד אחרון להגשה
26.2.2015  דרושים בדחיפות פסיכולוגים מתמחים/מומחים/מדריכים או סטודנטים אשר סיימו חובות שמיעה.
26.2.2015 מורים/ות לבית הספר השש שנתיים
26.2.2015 דרושים/ות עובדים/ות לחי כיף