קורטוב פטריוטיות מקומית

נשות ראשון-לציון הצליחו לחולל מהפכה והיו הראשונות בארץ-ישראל שזכו בזכות בחירה אקטיבית ופאסיבית

מאבק הנשים על זכות הבחירה בארץ-ישראל ידע תלאות ותהפוכות. בתקופת העלייה הראשונה, בשנת 1903 ערך מנחם אוסישקין כינוס של כל נציגי היישוב בארץ-ישראל במטרה להקים ארגון על של כל יהודי הארץ שנקרא בשם "הכנסייה הארצישראלית". הארגון קם במקביל לקונגרס הציוני כחלק מהתמודדות בין 'הציונות המדינית' שהנהיג הרצל ובין 'הציונות המעשית' שבראשה עמד מנחם אוסישקין על רקע משבר אוגנדה. אוסישקין ביקש לכונן ארגון-גג יציג של כלל יהודי ארץ-ישראל שיפעל מול השלטון העות'מאני, הקונגרס הציוני ומול גורמים אחרים בארץ ובחו"ל. במסגרת זאת עלה עניין שוויון זכויות לנשים והתקבלו החלטות המעניקות לנשים את הזכות לבחור ולהיבחר(!) אולם מסיבות פוליטיות אף אחת מהחלטות אלה לא עמדו במבחן המציאות.

במושבה ראשון-לציון ניהלה אגודת הנשים בהנהגתה של נחמה פוחצ'בסקי מאבק נמרץ ועיקש. ב- 23.12.1917 (עוד לפני האספה בת"א המוזכרת במאמר) הוכרז באספה הכללית של המושבה: "הוחלט שהנשים במושבה לוקחות חלק בבחירות ויש להן זכות מלאה לזה!", גם במקרה זה לא בוצעה ההחלטה. היו טענות על רקע דתי כגון: אסור עירוב בין נשים וגברים; הדבר יגרום למחלוקות בתוך המשפחה; זה מנוגד לרוח ההלכה וכיו"ב. נימוק אידיאולוגי גרס שהתחייה הלאומית קודמת לעניין הנשים ולכן על הנשים להמתין עד שירווח; מעל לכל עמדו שני נימוקים פוליטיים כבדי משקל, הראשון – עניין הנשים הוא נושא ארצי ואין מקום לדון בו ברמה המקומית. השני וכנראה המכריע ביותר – החרדים עלולים לפרוש ממוסדות היישוב, דבר שעלול לערער את היחסים עם השלטון העות'מאני ולאיים על האוטונומיה לה זכה היישוב היהודי.

 יש להדגיש כי ב- 28.10.1918 הצליחו נשות ראשון-לציון לחולל מהפכה והיו הראשונות בארץ-ישראל שזכו בזכות בחירה אקטיבית ופאסיבית. יתרה מזאת, שנה לאחר מכן ב- 6.12.1919 נבחרה נחמה פוחצ'בסקי, יו"ר אגודת הנשים, ברוב מוחץ כיו"ר ועד המושבה והייתה לאישה הראשונה שנבחרה כראשת ראשות בארץ-ישראל! לאחר שבראשון-לציון נפרצה תקרת הזכוכית והונחה התשתית למעמד האישה בישראל – נסללה הדרך להשגת שוויון זכויות במקומות נוספים.

מירה כהן
מחברת הספר "נפ"ש ראשונית", סיפורה של נחמה פוחצ'בסקי-פורצת הדרך ה"ראשונה לציון".

miraco@netvision.net.il

http://www.hasifria.org.il/heb/books/book/?Id=2373644

תגובה בנושא כתבה שהתפרסמה בעיתון "הארץ" בנושא שורשי המאבק של הפמיניזם הציוני  www.haaretz.co.il